Byggrådgivning – gratis från Solid försäkringar

Försäkringsbolaget solid försäkring har som första bolag börjar ge kostnadsfri byggrådgivning från Anticimex i Villahemförsäkringen. Med denna byggrådgivning man som försäkringstagare såväl kunskap som råd om byggnationer och renovering, men även tips på vad man ska tänka på när hantverkare anlitas. Solid Försäkringars Villahemförsäkring utökas med en gratis byggrådgivning som ger värdefull information inför kommande renoveringar, så att risken att… More →