Så blir ditt barn säker i pulkabacken

Årligen skadas tusentals barn så allvarligt i pulkabacken att de måste uppsöka akutsjukvård efter olycka med snowracer eller pulka.  Enligt skadestatisk från försäkringsbolaget Trygg-Hansa har antalet sådana olycker ökat med 50 procent under de senaste åren. I många fall är det pulkor varit inblandade i omkring 1400 olyckor årligen.

Barnförsäkring – en liten guide

Med en barnförsäkring så förstärks ditt barns försäkringsskydd betydligt. Barnförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som bara kan tecknas för barn. Försäkringen kan ge såväl kortsiktig som långsiktig ersättning till barnet och familjen om det råkar ut för en olycka eller blir allvarligt sjukt.

Ny barnförsäkring hos folksam

Efter det uppmärksammade fallet där en femårig flicka nekades barnförsäkring i Folksam påbörjar Folksam nu en omfattande översyn av sina barnförsäkringar. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i slutet av augusti i år. – Vi ser allvarligt på den kritik som riktats mot oss och att regelverket i vår barnförsäkring ifrågasätts av våra kunder och andra. Vi kommer därför… More →