Invaliditetstabell för medicinsk invaliditet

Om den försäkrade får bestående men beroende på en sjukdom eller olycksfall bestäms ersättningen för medicinsk invaliditet genom att en invaliditetstabell används.

Invaliditetstabellens funktion

En gemensam invaliditetstabell används av samtliga försäkringsbolag i Sverige. Funktionen med en invaliditetstabell är  att den avgör invaliditetsgraden, eller graden av funktionsnedsättning, där 0% invaliditet står för avsaknad av funktionsnedsättning och 100% står för total funktionsnedsättning/ medicinsk invaliditet. Ersättningen från försäkringen står i direkt relation till invaliditetsnivån, där låg invaliditetsnivå ger en låg ersättning och en hög invaliditetsnivå hög ersättning.

Används i alla personförsäkringar

Förutom i barnförsäkringar används invaliditetstabellen för såväl olycksfallsförsäkringar som sjuk- och olycksfallsförsäkringar (vuxenförsäkringar). Den tillämpas även för trafikförsäkringar.

Invaliditetstabellen nyttjas av medicinska rådgivare

Tabellen används vid försäkringsärenden som gäller sjukdomar och olycksfall. Medicinska rådgivare på försäkringsbolag, ofta kontrakterade läkare, använder funktionstabellen för att gradera skadan efter att ha läst relevanta sjukjournaler och eventuella invaliditetsintyg.

Medicinsk invaliditet enligt tabell inte OK?

Trots att en invaliditetstabell har använts vid beräkningen av den medicinska invaliditeten ska man alltid överklaga om man är missnöjd. Tolkningen av tabellen är ingen klar vetenskap.