Barnförsäkringar – lista över bolag

Lista över bolag som erbjuder barnförsäkringar på den svenska marknaden.

Försäkringsbolaget if

Försäkringsbolaget if är nordens största sakförsäkringsbolag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till den finländska Sampokoncernen.

Insplanet

Insplanet är den största förmedlaren i Sverige av konsumentförsäkringar som motorförsäkringar. Företaget säljer även egna försäkringar.

Dina Försäkringar

Dina försäkringar, tidigare kallat Sockenbolagen,  är Sveriges femte största försäkringsbolag  och består av ett femtiotal lokala försäkringsbolag över hela Sverige. Eftersom bolagen är kundägda återgår eventuell vinst till kunderna. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Dina försäkringar Sveriges mest nöjda kunder.

Folksam

Folksam ägs av sina kunder vilket innebär att eventuell vinst återgår till kunderna istället till ägarna. Företagets verksamhet styrs av värderingarna: trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism.  Bolaget grundades 1908 och har 3 800 medarbetare över hela Sverige. Folskam försäkrar vartannat hushåll och var femte bil i Sverige.

Gjensidige

Gjensidige är en av de största aktörerna inom sakförsäkringar i Norden. Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag med anor från tidigt 1800 och erbjuder försäkringar i Sverige, Norge, Danmark samt Estland, Lettland och Litauen.

LRF medlemsförsäkring

LRF medlemsförsäkringar erbjuder prisvärda försäkringar åt medlemmar i LRF. Länsförsäkringar är sedan 2008  försäkringsgivare till LRFs medlemsförsäkringar.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringarbestår av ett 24 lokala och självständiga försäkringsbolag över hela Sverige. Eftersom bolagen är kundägda återgår eventuell vinst till kunderna. Företagets konkurrenskraft är lokalkännedom och nära kundrelationer i kombination med storskalig effektivitet som sänker kostnaderna.

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar ingår nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta.  Bolagets huvudverksamhet är sakförsäkringar för såväl privatpersoner som företag. Företaget är även  specialiserade inom försäkring av fritidsbåtar, entusiastbil och MC.

SalusAnsvar

Salus Ansvar är ett svenskt försäkringsbolag med 100 årig historia. SalusAnsvar ägs idag av den norska finanskoncernen DnBNOR.

Skandia

Skandia grundades 1855 och finns idag i ett tjugotal länder och har cirka 5 800 medarbetare. Företaget ägs av den Sydafrikanska  försäkringskoncernen Old Mutual.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag och erbjuder sakförsäkringar och personförsäkringar till privatpersoner och företag. Bolaget ägs av en av världens största försäkringsbolag – brittiska RSA. Är störst i Sverige på barnförsäkringar.

Vesta

Vesta är en filial till nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta.  FIlialen har sitt huvudverksamhet huvudkontor i Malmö och koncernen har totalt 4000 anställda.