Kommunernas barnförsäkringar tillräckliga?

I många kommuner är barnen försäkrade för olyckor under skoltid samt till och från skolan/ förskolan. I vissa kommuner är barnen även försäkrade på fritiden. De flesta av dessa kommunala barnförsäkringar är dock betydligt sämre än de försäkringar som försäkringsbolagen erbjuder sina kunder.

Kommunernas försäkringar täcker endast olycksfall

Ett stor nackdel är att kommunernas försäkring endast täcker olycksfall. Eftersom de flesta barn som får besående funktionsnedsättningar får det från sjukdomar – inte från olycksfall – har de ett ofullständigt försäkringsskydd. Bor de dessutom i en kommun som inte försäkrar barnen på fritiden blir de helt oförsäkrade under den största delen av dagen.

Barnförsäkring krävs för tillräckligt skydd

Om man tecknar en privat barnförsäkring blir barnen oftast försäkrade mot både olycksfall och sjukdom. Läs försäkringsvillkoren mellan olika barnförsäkringar och se till att försäkringsskyddet täcker såväl sjukdom som olycksfall, att försäkringen gäller även på fritiden, att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt (minst 1 000 000 kr) samt att försäkringen även ger betydande ersättning om barnet skulle bli arbetsoförmögen pga sjukdom eller olycksfall.