Båtkörkort minskar båtolyckor?

Antalet skador på båtar har ökat med 18 procent under de senaste fem åren enligt försäkringsbolaget If. I synnerheter är det bristande kunskap och snabbare båtar som förklarar ökningen av båtskador.

Ett sätt att minska antalet båtolyckor är att öka kravet på förkunskaper, exempelvis genom att införa obligatoriska båtkörkort. Vanliga båtolyckor är kollisioner med mötande båtar och liknande incidenter där båtar skadas.

Oftast inträffar båtolyckorna i samband med trängsel eller förtöjning. Numera är det vanligt att man redan som första båt köper en stor, dyr och snabb båt, istället för en mindre att först skaffa sig erforderlig erfarenhet.

Därmed saknar många båtförare de kunskaper och omdöme som krävs för att föra fram en båt på ett säkert sätt. Försäkringsbolaget lyfter fram just bristande kunskap som en huvudförklaring till kollisionerna.

– Det finns ett starkt folkligt stöd bakom idén med ett båtkörkort. Jag tror att många vill vara säkra på att alla båtförare man möter ute i skärgården har den kunskap som behövs. Idag kan vem som helst ratta en tung och snabb båt, vilket kan vara förenat med livsfara om man inte har rätt kunskap, säger Dan Falconer, båtexpert på If.