Hur båtskador undviks under vintern

En av fyra båtskador inträffar under vinterförvaringen? – i alla fall hos försäkringsbolaget If. Hos försäkringsbolaget If rapporterades 23 procent av alla båtskador mellan oktober och april under 2009. Om man förvarar båten med utrustning korrekt kan många skador undvikas.

Vind och nederbörd vanliga båtskador under hösten

Enligt If är det vanligare med hård vind, storm och nederbörd under höstmånaderna, vilket riskerar att skada båten allvarligt om den inte är upptagen på land ordentligt. Även om många försäkringsbolag inte uttryckligen har ett sista datum när båten senast bör tas upp, bör så ske i god tid för att undvika onödiga skador på farkosten.

Stöld och slarv vanliga skadeorsaker under vintern

Under vintern orsakar många båtskador av att de inte skyddas ordenligt när de är upptagna på land, sjunker eller blir stulna. I synnerhet är det båtmotorer som rapporteras bestulna, trots att utrustning som utombordsmotorer måste vara säkert förvarad för att ersättning kan fås från båtförsäkringen.

För att skydda båten ordentligt och säkerställa att ersättning kan fås från båtförsäkringen krävs att båten töms, är ordentligt stöttad och uppallad och får regelbunden tillsyn. Skador på båtar som ligger oskyddade på land riskerar att inte ersättas från båtförsäkringen eftersom ingen ersättning ger för skador orsakade av snö, is eller frost

För att undvika båtskador och säkerställa att ersättning kan fås från försäkringsbolaget krävs att vinterförvaringen är säker och adekvat.

Hur båten bör rustas inför vinterhalvåret

Avslutningsvis, nedan följer några råd från försäkringsbolaget If om hur båten bör rustas inför vintern

  • Om din båt har en inombordsmotor ska du när båten läggs upp antingen tappa av eller köra genom kylsystemet med en frostskyddsvätska . En inombordsmotor som är frostskadad kostar minst 50000 kronor att återställa i funktionsbart skick. Även utombordsmotorer ska köras igenom med färskvatten och förvaras på ett sätt så att inte  vatten riskerar att bli kvar i motorn.
  • Byt såväl motorolja som oljefilter och var uppmärksam på att bränslet är fritt från vatten under vinterperioden så att skador och motorstörningar kan undvikas till kommande säsong.
  • Säkerställ att  ventilationen är adekvat  när båten täck  så att mögelskador kan undvikas.
  • Det är av stor vikt att det finns en taknock med fall på presenningen för att undvika att samtlig snö lägger sig platt, för att därefter komma in i båten som smältvatten.
  • För att undvika att en vindfylld press rycker undan en stötta med följd att båten trillar bör inte presseningens surrningar fästas i stöttorna.
  • Båten bör tömmas på allt stöldbegärligt och eventuell stege vid båten bör fastlåsas.En ren båt under vintern klarar sig bättre från ev. mögelangrepp under vintern.
  • För att minimera risken att utombordsmotorn blir stulen bör en verkstad förvara den – då kan även motorn servas inför nästa säsong.
  • Säkerställ att såväl du som ditt försäkringsbolag har detaljerade identifikationsuppgifter om såväl båt som utombordsmotor. I synnerhet bör båtens och motorns tillverkningsnummer och unika kännetecken tas med.
  • Det är av stor vikt att  båten får regelbunden tillsyn under hela vintern.

Försäkringsbolag

Båtförsäkringar kan du teckna hos följande försäkringsbolag:

Svedia,Atlandica, Folksam, försäkringsbolaget If, Länsförsäkringar, TryggHansa,Panenius och Moderna försäkringar.