Inlåsta utombordare ger lägre premier

Ett stort gissel för svenska båtägare och försäkringsbolag är stölder av utombordare. Dessa leder årligen till stora kostnader med självrisker, obehag och höjda båtpremier som konsekvens. Försäkringsbolaget Svedia har därför valt att gynna de båtägare som valt att hålla sina utombordsmotorer inomhus. Enligt Svedia är det effektivaste sättet att komma tillrätta med båtstölderna att hålla stöldbegärlig egendom utom tjuvarnas synfält.

Numera ger Svedia 10 procent rabatt på premien till båtägare som förvarar sina motorer innomhus i en lokal som hålles låst. Dessutom ges även rabatt för båtar, som normalt förvaras på trailer, om den förvaras inlåst i minst 2 månader under vintersäsongen.

Enligt Svedia ökar stölderna av motorbåtar, och flest stölder sker under vinterförvaringen. I många fall säljs motorer från båtar som förvarats på ägarens tomt eller annan lättillgänglig plats. För båtar och motorer som hålls inlåsta reduceras stöldrisken markant, varför Svedia valt att införa denna rabatt för ansvarsfulla båtägare. Enligt försäkringsbolaget skulle premierna generellt kunna sänkas om alla båtägare skulle låsa in sina utombordare under vintersäsongen. När det gäller motorförvaring på land är inlåsning det mest effektiva stöldskyddet.