Svedia har billigast båtförsäkring

När det gäller båtförsäkringar är prisskillnaderna stora och de största försäkringsbolagen har oftast högst premier. För de allra flesta är det mest förmånligt att teckna båtförsäkring hos försäkringsbolaget Svedia Båtförsäkring. Allt enligt en undersökning från jämförelsesajten Insplanet som jämfört båtförsäkringar av varierande typ och prisklasser bland tio försäkringsbolag.

Undersökningen visar att de flesta skulle spara pengar på att byta båtförsäkring. De stora försäkringsbolagen har generellt sett de dyraste båtförsäkringar, men Svedia Båtförsäkringar som enbart förmedlar båtförsäkringar har lägst premier i fyra av sex undersökta fall.  Att Svedea Båtförsäkringar har lägst premier för de flesta båtar, trots att företaget i många fall har en mer omfattande båtförsäkring än övriga bolag, borde göra att fler byter båtförsäkring.

För många större försäkringsbolag är båtförsäkringar inte prioriterade och väljer att prissätta dem alldeles för högt. Men för försäkringsbolag som specialiserat sig på båtförsäkringar finns specialistkunskaper om båtliv vid förebyggande och hantering av skador som gör att det kan erbjuda båtförsäkringar till ett betydligt bättre pris än större försäkringsbolag.

Undersökringen visade att skillnaden mellan lägsta och högsta försäkringspremie är mycket stor. För exempelvis en Buster XXL skiljer sig årspremien med omkring 20 000 kr mellan det billigaste och dyraste försäkringsbolaget.