Så får vi fler miljöbilar

Idag står vägtrafiken för omkring 30 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Därmed är det viktigt att minska utsläpp från biltrafiken och att öka andelen miljöbilar i trafiken, på samma gång som de måste bli renare. Under 2011 registrerades  det totalt 326 649 nya bilar i Sverige, varav 122 567 var miljöbilar. Av dessa var 76 375 dieseldrivna och 22 485… More →