Trafikförsäkringsavgift- tabell

Om du inte har tecknat en trafikförsäkring blir du av Trafikverket automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie du betalar för en ordinarie trafikförsäkring (se tabell nedan). Så försäkra fordonet omedelbart i samband med köpet så slipper denna avgift. 

 

Avgiftstabell för trafikförsäkringsavgift

Gäller från och med 2011-03-14 

FTP KOD/ Fordon/ Avgift per dag

TFF-kod Avgiftsgrupp Avgift per dag, kr
0101 Personbil, yrkesmässig personbefordran (taxi) 395,03
0102 Personbil, yrkesmässig godsbefordran (budbil) 57,94
0103 Personbil, yrkesmässig uthyrning 63,76
0104 Personbil – husbil, inte yrkesmässig trafik 20,51
0105 Personbil, övriga (privat personbil) 105,88
0201 Lastbil, inte yrkesmässig trafik, husbil 32,06
0202 Lastbil, totalvikt högst 3 500 kg, yrkesmässig godsbefordran 75,43
0203 Lastbil, totalvikt högst 3 500 kg, yrkesmässig uthyrning 55,70
0204 Lastbil, totalvikt högst 3 500 kg, inte yrkesmässig trafik 202,89
0205 Lastbil, totalvikt över 3 500 kg, brandbil 14,04
0206 Lastbil, totalvikt över 3 5 00 kg, övriga 304,73
0207 Lastbil, yrkesmässig personbefordran 334,91
0301 Buss 454,03
0501 MC, slagvolym högst 125 kubikcentimeter och effekt högst 11 kW 37,32
0502 MC, slagvolym över 125 kubikcentimeter eller effekt över 11 kW 214,57
0503 Moped, registreringspliktig 18,00
0601 Traktor 23,88
0701 Motorredskap 53,72
0801 Terrängfordon 19,62

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Källa: Trafikförsäkringsföreningen