Ställa av bil/avställning – vad gäller?

Hur man ställer av bilen – vanliga frågor och svar:

Hur ställer man av bilen?

Avställning på nätet

Ställa av bilen går numera snabbt och enkelt. Avställningen tar ett par minuter om man går in på transportstyrelsens hemsida. För att identifiera sig använder man sin e-legitimation eller av den  behörighetskod som står angiven på  registreringsbeviset. LÄNK HÄR!

Avställning på telefon

Bilen kan ställas av på telefon genom att ringa till trafikstyrelsens servicetelefon på 0771-25 25 25 och knappa in registreringsnummeret (i sifferform) samt behörighetskoden som finns angiven på   registreringsbeviset.

Avställning per post

Avställning per post gör man genom att skicka in en del av registreringsbeviset. Om man inte har fått ett sådant registreringsbevis gäller fortfarande det gamla. En avställning anmäler man på del 1 av registreringsbeviset (den blåa delen). Om man ska göra anmälan i samband med ägarbyte använder man del 2 (den gula delen).

Kryssa i rutan för avställning och skriv under. Tänk på att man inte kan begära avställning från ett datum bakåt i tiden utan avställningen gäller från och med den dag en fullständig anmälan kommer till Transportstyrelsen. Detta gäller även i de fall du anmäler avställning i samband med ett ägarbyte.

Vem meddelar försäkringsbolaget om avställningen?

Omedelbart när bilen ställs av skickar Trafikstyrelsen ett meddelande till försäkringsbolaget om att bilen är avställd. Du behöver därmed inte själv kontakta försäkringsbolaget.

Lista över svenska försäkringsbolag, LÄNK HÄR!

Bilen är avställd – får man tillbaka på premien?

Oftast betalar försäkringsbolaget tillbaka på innevarande premie på bilförsäkringen när bilen ställs av. Dessutom kan man få tillbaka pengar från innevarande fordonsskatt. Eftersom detta sker helt automatiskt behöver man inte själv kontakta sitt försäkringsbolag om frågan.

Den enda komponent av bilförsäkringen som man behöver betala för är eventuell garage- eller avställningsförsäkring. Trafikförsäkringen måste dock aktiveras så snart man ställer på bilen – i annat fall får man betala en hög trafikförsäkringsavgift.

Vad ingår i en avställningsförsäkring?

Avställningsförsäkring försäkrar en avställd bil mot bilbrand, vagnskada eller stöld och kostar en bråkdel av en ordinarie bilförsäkring.

Vad kan man göra för att skydda bilen under avställningen?

Kortare tids avställning

Vid avställning av bilen under någon månad bör man fylla tanken med bränsle. En fulltankad bil minskar bensinångorna och därmed brandrisken. Det går givetvis lika bra att helt tömma tanken, med tömning kan vara en omständig procedur.

Längre tids avställning

Om bilen ställs av ett halvår eller längre bör man inte ha bilen fulltankad eftersom avlagringar då uppstår i bränslet. Dessutom bör man öka lufttrycket i däcken med 25 procent för att reducera risken att ståplattor uppstår på däcken. Alternativt kan man lyfta upp bilen så att den inte står på däcken.

Avställning utomhus

Om bilen ställs av utomhus är det nödvändigt att  man inte låter kylarvattnet frysa vid låga temperaturer. Om man lägger en presenning över bilen, som kan skydda den mot lackskador och göra den besvärligare att stjäla, är det viktigt att man inte låter kondens uppstå för att undvika onödiga skador.

Ett annat bra tips är att parkera bilen så att den står under kontinuerlig uppsikt och därmed bli mindre attraktiv att stjäla. Om man har tillgång till garage eller dylikt är det givetvis att föredra – det minskar risken för uppkomsten av skador, stöld och skadegörelse.

Avställning av bilen – hur mycket sparar man?

Hur stor besparing man kan göra på att ställa av bilen skiljer sig från fall till fall. För dyra bilar blir kostnadsbesparingen på försäkringen betydande, för besninslukande stora gamla bilar blir besparingen på fordonsskatten och bränslet stora.

Om man bor i Stockholmsområded slipper man dessutom trängselskatter och parkeringsavgifter. Å andra sidan, om man ställer av bilen så länge att man nästan inte nyttjar den är det kanske bättre att sälja bilen och istället hyra en bil vid behov.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Att köra ett fordon som är avställt

Ett fordon som är avställt får man i princip aldrig köra. Undantaget är att man får köra kortast möjliga färd till besiktningen, men måste i sådana fall se till att bilen har trafikförsäkring och att alla fordonsskatter är betalda. Observera att man inte ens får bogsera ett avställt fordon.

Påställning av fordon

För att kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Som ovan nämns krävs att bilen har trafikförsäkring och att alla fordonsskatter är betalda. Påställning av fordonet kan göras på nätet eller på telefon med samma kontaktuppgifter som vid avställningen.

Påställningsavgiften är 50 kronor. Det kan vara läge att kontakta ett stort antal försäkringsbolag i samband med att man ställer på fordonet så att man får en riktigt bra och billig bilförsäkring.