Bilförsäkring vid bilimport

Import av bilar har blivit alltmer vanligt under de senaste åren. När man importerar en bil är det viktigt att man har införskaffat en bilförsäkring och har rätt försäkringspapper.  Nedan följer en kort beskrivning av vad som gäller vid import av bil inom EES.

Importförsäkringen – vilken giltighetstid?

Importförsäkringen är en tillfällig bilförsäkring som gäller i maximalt 30 dagar, varav högst 7 dagar när väl bilen har anlänt till Sverige. Med försäkringen kan man färdas fritt inom EES under hela försäkringstiden. Om man inte hinner registrera bilen inom dessa 7 dagar måste man göre en tillfällig registrering hos Transportstyrelsen. Om bilen inte blir registrerad eller tillfälligt registrerad i Sverige måste den försäkras i exportlandet. Överskjutande försäkringspremie för importförsäkringen återbetalas inte.

Förlängs bilförsäkringen automatiskt?

Nej bilförsäkringen förlängs inte automatiskt. När väl bilen blivit registrerad eller tillfälligt registrerad i Sverige måste man själv kontakta sitt försäkringsbolag för att införskaffa en ordinarie bilförsäkring. Tänk därför på att beställ tid för registreringsbesiktning i god tid. Glöm inte att ta in offerter från så många försäkringsbolag som möjligt så att du får en ordinarie bilförsäkring till så lågt pris som möligt

Var tecknas importförsäkringen?

Sedan 2007 gäller nya regler vid import av bil från ett land inom EES, dvs EU länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Enligt dessa regler ska bilförsäkringen tecknas i importlandet. Därmed behöver man införskaffa en svensk  bilförsäkring i samband med bilimporten, och inte som tidigare av den utländska bilåterförsäljaren.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Grönt kort – något att ha?

När importförsäkringen är betald rekommenderas även att ett grönt kort beställs hos försäkringsbolaget. Det gröna kortet visar att bilen är försäkrad.  Ta med dig försäkringsbrevet till bilåterförsäljaren. Vi rekommenderar även att du tar med dig ett Grönt Kort

Kan man nekas teckna importförsäkring?

Enligt reglerna har alla försäkringsbolag en kontraheringsplikt som innebär att de inte får neka någon att teckna bilförsäkring. Bilförsäkringen kan vara en halvförsäkring, helförsäkring eller enbart en trafikförsäkring. Det är dock endast trafikförsäkringen som är den obligatoriska delen av bilförsäkringen.

Vilka fakta behöver försäkringsbolaget?

Försäkringsbolaget behöver få information om chassinummer,  bilmodell, motoreffekt, årsmodell, samt det utländska registreringsnumret.