Nya bilförsäkringar kan minska trafikolyckorna

– Genom att ge bilförare en möjlighet att påverka sin försäkringspremie kan försäkringsbolagen uppmuntra ett säkrare beteende i trafiken och minska antalet olyckor, säger Sara Arvidsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Hon föreslår i sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Örebro Universitet att försäkringsbolagen introducerar ett frivilligt val att koppla körsätt till bilförsäkring. Då kan alla som följer regler och hastighetsbegränsningar få en lägre premie.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Sara Arvidsson vann priset SCOR-EGRIE Young Economist Best Paper Award vid en ekonomisk världskonferens i Singapore i somras för hennes studie om hur marknaden påverkas av att försäkringsbolagen använder schabloner för att uppskatta risk och bestämma pris. I sin avhandling Essays on Asymmetric Information in the Automobile Insurance Market har hon dessutom studerat om det är möjligt att få människor att köra säkrare med hjälp av försäkringskontrakt. Utifrån detta föreslår hon ett system där riskanalysen grundas på faktiskt körsätt. Låga risker subventionerar höga risker. ”Då kan vi komma ifrån att låga risker subventionerar höga risker och få en mer rättvis försäkringspremie”, säger Sara Arvidsson.

I nuläget placeras förare i olika riskgrupper beroende på ålder, fordon, körsträcka och bostadsort. Det gör att det är dyrt med bilförsäkring för till exempel alla unga män eftersom de i schablonräkningen tillhör högriskgruppen.– I ett modernt system kopplat till körsätt är förarna som följer lagar och hastighetsbegränsningarna vinnarna och de kan få en betydligt lägre premie. ”Det skulle göra en stor skillnad för de unga män som är bra förare.Ge försäkringsbolagen tillgång till information”, säger Sara Arvidsson.

Hennes forskning visar också att information som försäkringsbolagen inte har tillgång till skulle kunna ändra prissättningen avsevärt. Avhandlingen, som grundas på en stor mängd data från Länsförsäkringar, Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar ett samband mellan trafikförseelser, skadehistorik och hur länge kunden stannar i bolaget.

– Personer som rapporterat skador lämnar ofta bolaget efter en kort period eftersom de inte behöver uppge skadehistorik till det nya bolaget och det ger sannolikt en lägre premie än om de stannat. Motsatt till vad man tidigare trott visar min forskning dessutom att förare som begått förseelser och betraktas som högre risk inte tecknar omfattande försäkringar, säger Sara Arvidsson.

Hon anser att det är bra om försäkringsbolagen vet mer om försäkringstagarens skadehistorik, förseelser och faktiska körsätt. Syftet är att låta försäkringstagaren få möjlighet att påverka sin försäkringspremie och att belöna ett trafiksäkert beteende.

– Att skapa en morot till att spara pengar genom att köra på ett trafiksäkert sätt kan ses som en långsiktig åtgärd till att minska antalet olyckor, avslutar Sara Arvidsson