Försäkringsmäklare på nätet

Som vi tidigare skrev så har många försäkringsmäklare på nätet påstått att de jämför marknadens försäkringar och hittar den som har lägst pris. Tyvärr visar det sig att man många gånger kan få betydligt bättre erbjudanden om man kontaktar försäkringsbolagen själv.

Om man inte tar sig tid att kontakta bolagen själv (med nätet går det på max någon minut) så får man skylla sig själv, men det är givetvis bättre att nyttja dessa försäkringsförmedlare gör jämförelsen åt dig än att ingen jämförelse görs alls och du sitter kvar med din dyra bilförsäkring/ hemförsäkring/ villaförsäkring eller vad du nu har. Dessa försäkringsmäklare tjänar bra med pengar, och ett tecken på detta är att Bonniers har köpt in sig i Compriser och ett flertal nya aktörer är i antågande.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Våra råd gällande försäkringsförmedling på nätet är ganska enkla;

1. Ta dig tid och jämför på egen hand. Det går på någon minut. Du får ofta extra rabatter om du tecknar försäkringar på nätet – pengar som i andra fall går rakt ner i försäkringsmäklarnas fickor.  Om du kontaktar försäkringsbolagen själv och samlar dina försäkringar får du upp till 20 procent i mängdrabatt på premierna.

2. se punkt 1 ovan.

3. se punk 1 ovan.

4. Om du envisas med att använda försäkringsmäklare – tänkt då på att använda respekterade företag som jämför premierna mellan ett stort antal bolag, som exempelvis Compriser eller Insplanet.

Undvik små osäkra försäkringsmäklare som endast förmedlar ett fåtal bolags försäkringar och som riskerar att gå i konkurs. De stora försäkringsmäklarna är trots allt livskraftiga och erbjuder i många fall även en personlig kontakt på företaget som man kan vända sig till om något strular.