Tvist vid trafikolycka

Vid kollisioner är vanliga vid kollisioner. Det är därför viktigt att dokumentera olyckan utförligt. Nedan ges några råd hur du bör göra en anmälan vid en kollision.

Tvister i var femte kollision

Tvister om vållande vanligt I var femte kollisioner i trafiken uppstår diskussioner om vem som är vållande. Förutom bilägarna uppstår även tvister mellan de inblandades försäkringsbolag. Det är därför viktigt att dokumentera skadan så tidigt och utförligt som möljigt

De vanligaste orsaker till tvister

Påkörning bakifrån, backningsolyckor och skador på parkerad bil utgör merparten av trafikolyckorna. Oenighet om vållande uppstår sällan i dessa .De flesta tivster uppstår istället efter kollisioner vid filbyten, i rondeller eller på trånga vägar.

Dokumentera skadan

För att underlätta att utreda vem som bär ansvaret för trafikkollisioner bör man ta fotografier – något som alltför få gör idag. Om man dokumenterar kollisioner med bilder eller video går det betydligt snabbare att förstå händelseförloppet och ansvarsfördelningen.

Om man presenterar en skadeanmälan som innehåller såväl skisser som bilder kan man betydligt snabbare få ersättning från försäkringsbolaget än om händelsen är oklar. Istället för att argumentera med den andra föraren bör man ta några väl valda bilder med mobiltelefonen.

Hos försäkringsbolaget if säger man att i skador som de ansett att dokumentation från bilder skulle vara till hjälp för att ta ett beslut, finns det foton i en minoritet av fallen. Det är även viktigt att bilderna tas omdelbart.

Även Google Maps kan hjälpa försäkringsbolagen få en tydlig bild över olycksplatsen, kan såväl sikt som faktisk vägbredd snabbt ändra sig vid skiftande väderförhållandena, i synnerhet på vintern.

Vid en kollision är det särskilt viktigt att ta bilder av hur bilarna står i förhållande till varandra, avstånden mellan dem samt längden på eventuella bromsspår.

Fotografera även hinder för sikten som exempelvis hus, murkanter nära vägbanan och vegitation, eftersom dessa kan vara viktiga när händelseförloppet ska förklaras.

Så anmäler du en skada:

  • Fyll i en skadeanmälan på olycksplatsen om du har den i bilen. Om möjligt bör de inblandade parterna skriva under den.
  • Få med så mycket fakta som möjligt. Ta foton på skadeplatsen.
  • Leta efter vittnen som har sett olyckan. Ansvarsfördelningen underlättas om det finns namngivna vittnen.
  • Kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt via telefon eller internet. Majoriteten av alla skador kan lösas direkt per telefon och du kan snabbt starta med reparation av bilen.
  • Ladda gärna ned appen ”If hjälper dig” för Iphone och Android från försäkringsbolaget if, som bland annat underlättar fotografering av kollisionsskador.

Källa: Försäkringsbolaget if