Bilförsäkring – vanliga tillägg

Hos många försäkringsbolag kan man välja delar för att förbättra försäkringsskyddet utöver det som normalt ingår i en bilförsäkring.

Exempel på sådana tillägg är hyrbilsförsäkringar, körvidare försäkringar, självriskreducering och RehabTrafik (namn av försäkringar kan variera mellan olika försäkringsbolag). Nedan ges en kort sammanfattning av olika försäkringsbolags tilläggs-försäkringar.

Hyrbilsförsäkring

En hyrbilsförsäkring är ett tillägg till bilförsäkringen som ger ersättning om bilen blir stulen eller skadad och man är i behov av en hyrbil.

Med en hyrbilsförsäkring får man hela eller en stor del av kostnaden för hyrbil betald av försäkringsbolaget – ersättningens storlek kan variera mellan olika försäkringsbolag men brukar röra sig om cirka 75 procent av kostnaden för hyrbil i upp till 45 dagar. Om man väljer att inte utnyttja möjligheten till hyrbil kan man i många fall istället få en låg fast daglig ersättning för tiden då bilen står i verkstaden.

En hyrbilsförsäkring är särskilt lämpad för personer som dels kör mycket med sin egna bil och dels är beroende av bilen. Denna komplementära bilförsäkring passar därmed särskilt bra för bilförare i glesbygd med dåligt utbyggd kollektivtrafik, pendlare med bil som bor långt från arbetsplatsen och säljare som använder sin egna bil i tjänsten.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

KörVidare-försäkring

Med en KörVidare försäkringen får man tillgång till en hyrbil om bilen av någon orsak upphör att fungera under pågående resa, och vägassistans tillkallas. Denna försäkring ersätter hyrbil i upp till tre dygn inklusive 10 fria mil (hos TryggHansa). KörVidare försäkringen ger ersättning enbart för resor inom Sverige, omfattar maximalt två skadetillfällen per försäkringsår, och gäller endast bilar yngre än 15 år.

Självriskreducering

Med Självriskreducering slipper du betala hela eller delar av vagnskadeförsäkringens självrisk om bilen utsätts för skadegörelse, kolliderar med ett djur eller krockar med ett utlandsregistrerat, identifierat fordon under förutsättning att föraren inte är vållande. Villkoren kan dock variera mellan olika bolag, i synnerhet självriskreduceringens storlek.

BilExtra (försäkringsbolaget if)

Vissa bolag har slagit samman en hyrbilsförsäkring med självriskreducering. Hos försäkringsbolaget if får man fri hyrbil och lägre självrisk med tilläggsförsäkringen ”BilXtra”.

BilXtra betalar merparten av kostnaderna för hyrbil, upp till 45 dagar, om din bil skadas. Försäkringen betalar också självrisken vid vagnskada utomlands och vid assistans/bärgning. Om du råkar ut för skadegörelse eller kolliderar med ett djur, så betalar försäkringsbolag if självrisken på vagnskadeförsäkringen/vagnskadegarantin upp till 6 000 kronor, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kronor. Om du saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning vid de här händelserna: vagnskada utomlands, om du krockar med ett djur, eller om du utsätts för skadegörelse. Högsta ersättningen är 6 000 kr.

Denna försäkring ska dock inte förväxlas med en tilläggsförsäking hos Folksam med samma namn. Hos Folksam är BilExtra en försäkring som ger extra trygghet för otursdagar och ersätter bland annat om något inne i bilen går sönder, om du tappar bilnycklarna eller om vindrutan spricker.

RehabTrafik (TryggHansa)

Försäkringen är en kombinerad trafikolyckfalls- och rehabiliteringsförsäkring. Försäkringen ger föraren och dess medpassagerare ersättning för personskada och rehabilitering efter en trafikolycka.

Försäkringen ger tillgång till coachning genom rehabiliteringsprocessen samt till privat sjukvård vid kösituation inom den offentliga vården. Ekonomisk ersättning ges även för bestående skador. Försäkringen är ett bra komplement men ska inte ersätta en individuell olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring behövs trots allt eftersom den gäller dygnet runt och nästan oavsett vad du gör.

Rehab försäkringen passar särskilt bra för personer som åker mycket egen bil och måste snabbt tillbaka i arbetslivet efter en olycka. Försäkringen kan tecknas hos TryggHansa.

VärdeXtra (försäkringsbolaget if)

Med VärdeXtra ersätter försäkringsbolaget if dig med en helt ny bil om det inte lönar sig att reparera din stulna eller skadade bil – förutsatt att din bil är högst två år gammal. Är bilen äldre ersätter försäkringsbolaget dig med bilens marknadsvärde, plus 20 %.