Bilförsäkring – vad gäller?

En bilförsäkring består alltid av en trafikförsäkring som är en obligatorisk försäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador (dock ej på eget fordon) som är vållade av bilen.

En bilförsäkring kan även bestå av en halvförsäkring som utöver trafikförsäkringen består av brand-, glas-, maskin-, stöld-, räddnings- och rättskyddsförsäkringar.

Om bilen är helförsäkrad ingår utöver en halvförsäkring även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på bilen från trafikolyckor, skadegörelse och olyckshändelser som fallande träd.

 

Trafikförsäkring – bilförsäkringens obligatoriska del

Enligt lag ska alla motordrivna fordon som är registrerade i  vägtrafikregistret och som inte är avställda ha en trafikförsäkring, den obligatoriska delen av bilförsäkringen. Orsaken är att tredje man, dvs mötande trafikanter, måste skyddas. Som bilägare har du därför en skyldighet att köpa trafikförsäkring. Det samma gäller förare som leasar bilen under minst ett år. För bilägare under 18 år är det dock förmyndaren som ska registreras i trafikregistret.

Bilägare som ska ha trafikförsäkring men trots det avstår från att teckna trafikförsäkring blir  tvingad att betala en betydande avgift till trafikskadeföreningen, dock minst 200 kronor. Om ett oförsäkrat fordon är inblandat i en olyckshändelse betalas ersättning ut från trafiskadenämnden om skadan i normala fall skulle ha betalats från en trafikförsäkring. När man inte använder bilen under en period kan man ställa av bilen och därmed slippa att betala trafikförsäkringen.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag

Halvförsäkring

Denna bilförsäkring består utöver trafikförsäkring även av brandförsäkring, glasförsäkring, maskinförsäkring, stöldförsäkring, räddningsförsäkring och rättskyddsförsäkringar. Halvförsäkringar tecknas ofta på äldre bilar som har ett så lågt marknadsvärde att en helförsäkring blir för dyr, men man trots allt vill ha mer än bara en trafikförsäkring. Halvförsäkringen tecknas även av ägare till nyare bilar med vagnskadegaranti kvar.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen ger ersättning för skada som uppkommit genom brand, explosion och åsknedslag.

Glasförsäkring (glasruteförsäkring)

Glasförsäkringen, även kallad glasruteförsäkringen,  ersätter skador på bakruta, sidoruta och vindruta.

Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen betalar skador på exempelvis växellåda eller motor.

Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen betalar skador som uppkommit genom tillgrepp eller stöld av fordon. För stöld av lös egendom i fordon krävs dock en hemförsäkring som täcker detta.

Räddningsförsäkring

Räddningsförsäkringen betalar ersättning för bilbärgning.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen betalar advokatkostnader och andra rättegångskostnader vid vissa fordonsrelaterade tvister, som exempelvis gällande bilköp och vållande.

Helförsäkring

För en helförsäkrad bil ingår utöver en halvförsäkring även en vagnskadeförsäkring. Vagnskyddsförsäkringen ger ersättning på bilen för skador som uppkommit från trafikolyckor, skadegörelse eller yttre omständigheter som exempelvis fallande träd. Observera att för nyköpta bilar ingår ofta en vagnskadeförsäkring under åtminstone de första tre åren – helförsäkring behövs således inte.

Övriga tilläggsförsäkringar

Utöver trafikförsäkringen, halvförsäkringen eller helförsäkringen kan man lägga till försäkringar. exempelvis

Fri hyrbil

Tillägget fri hyrbil gör att man erbjuds fri hyrbil om exempelvis bilen måste repareras efter en trafikolycka.

Utökad självriskreducering

Tillägget utökad självriskreducering erbjuder bilägaren en reducering av självrisken vid exempelvis stöld eller motorhaveri.

Vilket försäkringsbolag ska man välja?

Eftersom trafikförsäkringen är exakt samma försäkring oavsett bolag, och försäkringsvillkoren för övriga försäkringar är i stort sett identiska bör man som fordonsägare fokusera på att finna den billigaste bilförsäkringen. För att finna den billigaste bilförsäkringen rekommenderar vi dig att besöka olika försäkringsbolags hemsidor – och därmed undvika telefonköer och säljare. Säljare av trafikförsäkringar är Atava, Aktsam, Auro försäkiring, Dina försäkringar, Folksam, Gjensidige, försäkringsbolaget if, Ica banken, Länsförsäkringar, Moderna försäkringar, märkesförsäkringar (som  exempelvis volvia, saab, vw, toyota försäkringar), Redo, SalusAnsvar, Sveland, Trekronor, Trygg-Hansa och vesta. Mer information om försäkringarna fås i denna bilförsäkringar lista.