Bilförsäkringen – vad bestämmer premien?

Bilförsäkringen beror på hundratals olika faktorer. Som exempel kan nämnas ägarens kön och ålder, antal betalningsanmärkningar, bilens körsträcka, antal skadefria år mm. I många bolag kan man även få rabatterad försäkring om man samlar många försäkringar i ett och samma bolag. För att få en bra och prisvärd bilförsäkring bör man därmed jämföra priser och villkor mellan ett stort antal bolag.

Bilförsäkrings premier skiljer mellan män och kvinnor

Enligt försäkringsförbundet finns det en betydande skillnader i premier mellan könen. Skillnaden varierar dock betydligt olika åldersgrupper. I unga åldrar är bilförsäkringen billigare för kvinnor än för män – men kvinnor i medelåldern har ofta högre premier än jämnåriga män. Förklaringar till detta kan vara  ät att yngre män är mer riskbenägna än jämnåriga kvinnor, dvs kör fortare och är oftare rattonyktra, och medelålders kvinnor lånar ut sina bilar till barn för exempelvis provkörning.

Bilförsäkrings premier skiljer mellan olika försäkringsbolag

Att notera är att olika försäkringsbolag gör olika riskbedömningar. En försäkring kan därmed vara betydligt billigare i ett bolag jämfört med ett annat. Bolag som är inriktade mot vissa bilmärken, som exempelvis Volvia eller Ford försäkringar, brukar kunna erbjuda bra premier. Även försäkringsbolag som försöker ta marknadsandelar, som exempelvis norska Gjensidige, brukar ha fördelaktiga priser.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag

Billigare bilförsäkring om du samlar försäkringarna

Om du samlar din hemförsäkring, bilförsäkring, livförsäkring osv. i ett och samma bolag kan du i många fall sänka dina premier med upp till 20%. Skillnaden i bilförsäkring kan dock vara så stor att det trots allt lönar sig ha bilförsäkringen i ett separat bolag. Rådet är därför att jämföra premien mellan ett flertal bolag. Använd gärna nätet så slipper du telefonköer, säljare och får i många fall dessutom rabatt.