Billig bilförsäkring – så får du den

Det är nog många som är irriterade över att bilförsäkringen har blivit så dyr under de senaste åren. Trots det så drar sig många för att byta bilförsäkring, men det kan visa sig bli mycket kostsamt. Här är en kort guide till hur du går tillväga för att sänka dina försäkringspremier betydligt.

Villkoren mellan olika bolags bilförsäkringar är  jämfört med personförsäkringar i det närmaste identiska  (trafikförsäkringen är helt identisk). När man väljer försäkring är det därför ofta bäst att försäkra bilen i det försäkringsbolag som erbjuder billigast bilförsäkringar.

Behovsanalys – försäkra efter behov

En orsak till att många har höga försäkringskostander är att de inte har anpassat försäkringen till behovet. Det är vanligt att man exempelvis har en helförsäkring när bilen är ny och efter 10 år så har man kvar samma försäkringsskydd fast det kanske är onödigt på en så gammal bil. Om man man verkligen är i behov av alla extra tillägg till bilförsäkringen är en fråga som man bör ställa sig. Här finns ofta mycket pengar att spara.

En till synes billig bilförsäkring kan därmed visa sig vara mycket dyr om den ej motsvarar ens behov. Överförsäkringar kostar svenska försäkringstagare mångmiljonbelopp och är för många den enskilda faktor som påverkar försäkringspremien mest.

Samla försäkringar – ofta rabatt om man tecknar flera försäkringar

Om du har dina försäkringar spridda i flera olika bolag och samlar dem i samma bolag så kan du ofta sänka dina försäkringskostnader – särskilt viktigt om försäkringspremien är hög. Således kan det vara en fördel att ha såväl bilförsäkringen, olycksfallsförsäkringen som hemförsäkringen försäkrad i samma bolag.  För att veta om det sänker de totala premierna, dvs inte bara om bilförsäkringen är billigast, bör man kontakta vart bolag för sig.

Även om man har valt att samla sina försäkringar i ett bolag är det alltid viktigt att man även tar in offerter från övriga försäkringsbolag vid årsförnyelse. Detta eftersom eventuellt minskade samlingsrabatter ett byte skulle medföra  många gånger inte motsvarar den besparing man kan göra med ett byte till ett annat bolag. Rådet är därför att samla gärna så många försäkringar som möjligt men lås dig aldrig till ett och samma försäkringsbolag.

 

Se till att rätt person är försäkrad

Ålder, betalningsanmärkingar, antal skadefria år, antal år med körkort, mm. ibland hundratals olika faktorer kan påverka priset på bilförsäkringen mellan olika individer. Tidigare har även kön haft stor betydelse vid premiesättningen, men efter beslut från EG domstolen är det numera förbjudet att använda kön vid premiesättningar av försäkringar. 

Ett ytterliggare sätt att sänka premierna för bilförsäkringen är därmed att låta bilen vara skriven på den som har den lägsta försäkringskostnaden i familjen. Observera att detta endast gäller gifta par utan äktenskapsförord. I annat fall riskerar man att drabbas ekonomiskt vid skilsmässa eller om förhållandet med sambon spricker. ’

Man ska akta sig för att skriva bilen på sina föräldrar eller liknande om man själv är den som nyttjar bilen och man inte längre bor kvar i föräldrahemmet. Vid en incident med bilen kommer den egentlige brukaren av bilen att starkt påverka eventuella utbetalningar från bilförsäkringen, något som kan bli dyrbart om man har försäkrat en förälder eller annan anhörig i syfte att få ner försäkringspremierna.

Jämför bilförsäkringar mellan ett flertal olika bolag

För att få den billigaste bilförsäkringen bör du jämför försäkringar mellan så många bolag som möjligt. Använd gärna prisjämförelse-siter som exempelvis Insplanet eller Compriser, men notera att de inte jämför alla försäkringar på marknaden. Om du kontaktar bolagen själv så går det ofta på några minuter per försäkringsbolag om du går in på deras hemsidor. Eftersom villkoren är nästan identiska mellan olika försäkringsbolag och bilförsäkringar (trafikförsäkringen är helt identisk) bör du välja den bilförsäkring som är billigast i de allra flesta fall.

Men som alltid är det viktigt att sätta sig in i det finstilta och jämföra villkoren mellan ens nuvarande försäkring och den bilförsäkring som är billigast. Ibland krävs det att man kompletterar med en tilläggsförsäkring för att få en jämförbar prisjämförelse, och då blir jämförelsen inte helt korrekt.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag