Bilförsäkring och viltolyckor – en sammanfattning

Under höstmånaderna ökar antalet viltolyckor i trafiken med såväl personskador som skador på personbilar och andra motorfordon som följd. Fordonsägare utan helförsäkring i bilförsäkringen blir för det mesta utan ersättning vid viltolyckor. Dessutom skiljer sig försäkringsbolagens upplägg i skyddet för viltkollision sig åt. Valet av bilförsäkring kan därmed vara av stor betydelse om man bor i ett olycksdrabbat område.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Rådjur orsakar flest viltolyckor

Enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet rapporteras omkring 40000 viltolyckor under ett år och oktober, november och december årets brukar vara de mest olycksdrabbade månaderna. Flest viltolyckor (75 procent) sker med rådjur och kostar försäkringsbolagen hundratals miljoner kronor årligen.

Helförsäkring eller vagnskadegaranti krävs för ersättning från bilförsäkringen

För att få ersättning för skador som inte orsakats av annat fordon, såsom brukar vara fallet vid viltolyckor, krävs det att man  har en vagnskadeförsäkring. För nyinköpta bilar finns en vagnskadeförsäkring i fordonens vagnskadegaranti, och för äldre fordon ingår vagnskadeskyddet i helförsäkringen . Saknar man helförsäkring eller vagnskadegaranti får man därmed ingen ersättning vid viltolyckor.

Hög självrisk för vagnskada i bilförsäkringen eller vagnskadegarantin

Enligt försäkringsförmedlaren Insplanet brukar självrisken för vagnskadan i helförsäkringen vara den dyraste komponenten i bilförsäkringen och är minst 3000 kronor. Men självrisken för  vagnskadegarantin ligger för det mesta väsentligt högre, 6000 – 8000 kronor är inte ovanligt vid viltolyckor.

 

Självriskförsäkring för reducerad självrisk

En majoritet av försäkringsbolagen erbjuder som komplement till bilförsäkringen ett tillägg, vid namn djurkollision eller viltkollision, som i praktiken är en självriskförsäkring. Vid viltolycka tar självriskförsäkringen helt bort eller reducerar självrisken på vagnskadeförsäkringen, om man har en helförsäkring,  eller på vagnskadegarantin förutsatt att man har en gällande halvförsäkring.

Uppläggen skiljer sig dock åt mellan olika försäkringsbolag. Insplanet har sammanställt en jämförelse mellan olika försäkringsbolags tillägg för djurkollision (se nedan).

Jämförelse Djurkollision i Bilförsäkringen

Försäkringsbolag / Upplägg Djurkollision / Högsta självriskersättning

Moderna /Ingen självrisk / Obegränsad

Folksam / Ingen grundsjälvrisk / Obegränsad

Auro /Tillägget ”Hyrbil MedMera” / 6000

Länsförsäkringar Norrgotten / Tillägget ”MER” / Obegränsad*

IF / Tillägget ”BilXtra” /6000

Redo / Tillägget ”DrulleBil” / 6000

SalusAnsvar / Tillägget ”Bilallrisk” / 6000

Sveland / Tillägget ”Drullebil” / 6000

TryggHansa / Tillägget ”Självriskreducering” / 3000

 

* Dock måste betala 1000 kr själv, dvs en självrisk i självriskförsäkringen.