Lista försäkringsbolag – bilförsäkring

Nedan presenteras en lista över försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar. Tänk på att jämföra mellan flera bolag så att du får en billig bilförsäkring med bra innehåll.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag och erbjuder sakförsäkringar och personförsäkringar till privatpersoner och företag. Trygg-Hansa ägs av en av världens största försäkringsbolag – brittiska RSA. Företaget ger om du tecknar försäkringar på nätet.

Moderna Försäkringar

Moderna försäkringar ingår i Nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta.  Moderna försäkringar har sin huvudverksamhet inom sakförsäkringar för såväl privatpersoner som företag. Företaget är även  specialiserade inom försäkring av fritidsbåtar, entusiastbil och MC. 

Aktsam

Aktsam är ett varumärke under Trygg-Hansa. Erbjuder sak- och personförsäkringar.

Auro försäkring

Auro Försäkring försäkrar bilar, hem, villor och fritidshus i samarbete med  Codan Forsikring A/S

Dina Försäkringar

Dina försäkringar, tidigare kallat Sockenbolagen,  är Sveriges femte största försäkringsbolag  och består av ett femtiotal lokala försäkringsbolag över hela Sverige. Eftersom bolagen är kundägda återgår eventuell vinst till kunderna. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Dina försäkringar Sveriges mest nöjda kunder.

Folksam

Folksam ägs av sina kunder vilket innebär att eventuell vinst återgår till kunderna istället till ägarna. Företagets verksamhet styrs av värderingarna: trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism.  Bolaget grundades 1908 och har 3 800 medarbetare över hela Sverige. Folskam försäkrar vartannat hushåll och var femte bil i Sverige.

Gjensidige

Gjensidige är en av de största aktörerna inom sakförsäkringar i Norden. Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag med anor från tidigt 1800 och erbjuder försäkringar i Sverige, Norge, Danmark samt Estland, Lettland och Litauen.

Försäkringsbolagen If

Försäkringsbolaget If är Nordens största sakförsäkringsbolag. Bolaget ärett helägt dotterbolag till den finländska Sampokoncernen.

Icabanken

ICA Banken erbjuder finansiella tjänster, som banktjänster och försäkringar, för privatpersoner.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av ett 24 lokala och självständiga försäkringsbolag över hela Sverige. Eftersom bolagen är kundägda återgår eventuell vinst till kunderna. Företagets konkurrenskraft är lokalkännedom och nära kundrelationer i kombination med storskalig effektivitet som sänker kostnaderna.

Märkesförsäkringar

Märkesförsäkringar är ett försäkringsbolag där generalagenten för ett bilmärke ingår avtal med ett försäkringsbolag att agera som försäkringsgivare, dvs ett försäkringsbolag som står bakom försäkringen och betalar ersättningar vid skador. Exempel på ett sådant försäkringsbolag är Honda försäkringar.

Redo

Redo är inte ett försäkringsbolag utan endast ett varumärke som ägs av Insplanet. Insplanet är den största förmedlaren i Sverige av konsumentförsäkringar som motorförsäkringar.

SalusAnsvar

Salus Ansvar är ett svenskt försäkringsbolag med 100 årig historia. SalusAnsvar ägs idag av den norska finanskoncernen DnBNOR.

Sveland

Sveland är ett kundägt försäkringsbolag med huvudkontor i Hässleholm. Eftersom bolaget är ömsesidigt återgår eventuell vinst . Företagets konkurrenskraft är lokalkännedom och nära kundrelationer.

Tre Kronor

Tre Kronor är ett dotterbolag till Folksam och är försäkringsgivare till de sakförsäkringar som säljs av Swedbank.

Vesta

Vesta är en filial till nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta.  FIlialen har sitt huvudverksamhet huvudkontor i Malmö och koncernen har totalt 4000 anställda. Företagets försäkringar förmedlas av Nordea.