Läkare skyldiga anmäla olämpliga bilförare

Numera har läkare en skyldighet att anmäla medicinskt olämpliga bilförare till Transportstyrelsen. Redan 2010 ändrades läkares anmälningsplikt så att de nu är skyldiga att anmäla körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Tidigare gällde att bilförare skulle vara uppenbart olämplig att ha körkort.

Kvinnor sämre bilförare?

Som bekant är det unga män som är mest riskbenägna i trafiken och får betala högst premier hos försäkringsbolagen. Men fördomen om att kvinnor är sämre bilförare kan dock visa sig ha visst fog för sig. Medelålders kvinnor bedöms av försäkringsbolagens experter vara mer riskbenägna och får därmed betala mer för sina bilförsäkringar.