Billigare bilförsäkring till laglydiga

I ett led i ett forskningsprojekt erbjuder försäkringsbolaget SalusAnsvar 30 procent tillbaka på bilförsäkringspremien till MHF:s medlemmar i södra Sverige. Förutsättning är att bilisterna håller hastigheten ett helt år.


För att underlätta för bilförarna att hålla hastigheten har man valt ett tekniskt system från 2M. Med instrumentet får föraren information om vilken hastighetsbegränsning som gäller samtidigt som bilens hastighet lagras i en dator. Dock raderas all data om tid och plats för att skydda den personliga integriteten.

Forskningsprojektet genomförs av Folksam, Trafikverket, SalusAnsvar och MHF med syfte att se om en ny typ av bilförsäkring kan stimulera till säkrare bilkörning. Om genomsnittshastigheten i trafiken minskar med 3 km/h räddas ett 60-tal liv per år och mångfallet fler räddas från livslång funktionsnedsättning.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag