Kvinnor sämre bilförare?

Som bekant är det unga män som är mest riskbenägna i trafiken och får betala högst premier hos försäkringsbolagen. Men fördomen om att kvinnor är sämre bilförare kan dock visa sig ha visst fog för sig. Medelålders kvinnor bedöms av försäkringsbolagens experter vara mer riskbenägna och får därmed betala mer för sina bilförsäkringar. Från 2013 förbjuds dock skillnad i premiesättning mellan män och kvinnor.
Mer om denna förändring här >>>


Kvinnors bilförsäkringar dyrare

Enligt statistiken betalar män under 40 år mer för sin bilförsäkring, men för bilägare som fyllt 40 år vänder det. Kvinnor över 40 år är mer kostsamma för försäkringsbolagen och får därmed betala mer för sina bilförsäkringar. En möjlig orsak  kan vara att det ofta är kvinnans bil som barnen övningskör med. En annan möjlig förklaring kan vara att äldre kvinnor råkar ut för mer olyckor i brist på erfarenhet samtidigt som män blir mindre riskbenägna med stigande ålder. Unga män har som bekant en stark övertro till sin egen förmåga som bilförare, men efter många timmar bakom ratten blir de tillslut erfarna och får en mer realistisk uppfattning om sina  begränsningar.

Kvinnliga bilförare i Schweiz

Enligt en artikel som publicerades i Östgöta Correspondenten 2005-05-10 påstås att kvinnor kör sämre än män. ”I Schweiz har man nu upphävt 0,5 promille-gränsen för bilförare. Från och med 1 juni 2006 gäller återigen den gamla 0,8 promillegränsen. En studie visade nämligen att antalet trafikolyckor i landet ökat markant sedan införandet av 0,5 promillegränsen! Medelsvåra och mycket svåra trafikolyckor skedde i ett aldrig tidigare uppmätt antal, speciellt kring midnatt och under veckosluten. Polismyndighetens undersökningar visade att den ökade olycksfallsorsaken beror på att männen, sedan promillehalterna sänktes, slutade med att köra hem berusade; de blev hämtade av sina fruar!”.  Tidningen har sedan dragit tillbaka artikeln och den verkar ha baserats på en skröna. Men vem vet, kanske ligger det något bakom skrönan om kvinnliga bilförares bristande kompetens.