Mopeden dödar många unga

Att åka moped är vanligt bland svenska ungdomar. Enligt en undersökning från Trygg-Hansa och NTF äger eller har nästen var fjärde person mellan 16-25 år en moppe. Tyvärr har många mopedåkare varit med om olyckor.


Olyckor med mopeder

Under de senaste årtiondena har antalet ungdomar som omkommit i mopedolyckor minskat, men under de senaste tio åren har den positiva trenden brutits och alltfler ungdomar dör eller skadas svårt. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) skadas 4500 ungdomar så svårt i mopedolyckor att de måste uppsöka akutsjukhus, i synnerhet 15-åringar och killar som drabbas.

Trimmade mopeder ofta inblandade

Enligt undersökningen har nästan var tionde varit med om en mopedolycka. Det finns en uppenbar koppling mellan åkande på trimmande mopeder och olyckor. Enligt NTF är en anledning till att det oftast är pojkar som råkar ut för olyckor med mopeder att de oftast trimmar mopeden. En trimmad moped har justerat bort tekniska begränsningar på mopeden så att det blir möjligt att åka snabbare än tillåtet.

4 av 10 killar har åkt en trimmad moped jämfört med 2 av 10 tjejer. Bland de som omkom var det endast 15 procent som använt hjälm på ett tillfredsställande sätt, och hälften åkte på en trimmad moped. Därmed är det de yngsta och minst erfarna förarna som drabbas mest. Föräldrar uppmanas därför att kontrollera så att inte deras barns moped är trimmad, i synnerhet mellan april och oktober när 90 procent av alla olyckor inträffar.

Tips till föräldrar:

  • Se till att barnen använder hjälm när de åker moped. Mopedhjälm är obligatoriskt enligt lag.
  • Provkör mopeden och kontrollera att den inte går att köra fortare än tillåten hastighet
  • Finns det nya knappar på instrumentbrädan som inte fanns tidigare? Med t.ex. en varvsregulator är det enkelt att luras. Avstängd går mopeden som en laglig, icketrimmad moppe
  • Kolla att inga andra nya ”grejer” finns monterade på mopeden
  • Se till att allt som satt på mopeden när ni köpte den sitter kvar
  • Registreringsskylten ska sitta synlig (gäller EU-moped klass I)
  • Däcken ska ha minst 1 mm mönsterdjup
  • Fungerande belysning, både fram och bak
  • Fungerande bromsar, fram och bak
  • Två godkända lås krävs för att försäkringen ska gälla (”styrlås” är dock ett godkänt lås).

Källa: NTF

Information om mopedtyper och körkortsbehörighet:

Det finns i dag två godkända mopedklasser – klass I och klass II. Båda dessa typer brukar kallas för ”EU-mopeder” i dagligt tal, men benämningen används framför allt på klass I-mopeder.

Den 1 oktober 2009 infördes en ny körkortsbehörighet, som kommer att krävas för den som vill börja köra moped klass I. Samtidigt blev det krav på förarbevis för att få börja köra moped klass II. Klass I-mopeder får ha en motor på högst 50 kubik och en maxhastighet på 45 kilometer i timmen. Sådana mopeder får inte köras på gång- eller cykelbanor, motorvägar eller motortrafikleder.

Med en tvåhjulig moped klass II ska du normalt köra på cykelbanan, om inte annat anges. Finns det ingen cykelbana ska du köra på körbanan. En moped klass II är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen.

Mer information om mopeder hittas här