Därför behövs undantag i försäkringsvillkoren

Om du har en försäkring har de  ett ekonomiskt skydd om du eller din egendom skulle drabbas av en skada. Det finns dock undantag och begränsningar i alla privata försäkringarna. Exempelvis så kan du nekas att teckna en livförsäkring om du har en dödlig sjukdom.

Undantag i försäkringsvillkor en förutsättning

Om även personer med stor sannolikhet att utnyttja försäkringen kunde teckna försäkringen till lika villkor – dvs att det inte fanns undantag och begränsningar i försäkringsvillkoren – skulle försäkringen bli dyrare. En högre premie skulle få till följd att de med minst sannolikhet att utnyttja försäkringen antingen slutar att betala premierna eller väljer att inte teckna försäkringen alls. De som stannar kvar är försäkringstagare med högre sannolikhet att utnyttja försäkringen med följd att kostnaderna ökar relativt sett. För att kompensera bortfallet av ”friska” försäkringskunder tvingas bolaget höja premierna ytterliggare med följd att ännu fler försäkringstagare lämnar försäkringen. Och så vidare.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Tillslut är det endast försäkringstagare som har en mycket hög sannolikhet att utnyttja försäkringen som blivit kvar, med resultat att premierna blivit så höga att ingen klarar av att betala dem. Försäkringen upphör. Undantag och begränsningar i försäkringar är därför en förutsättning för försäkringens existens.

Olika undantag i försäkringsvillkoren

Det man kan tänka på är att olika försäkringsbolag gör olika bedömningar om vilka undantag och begränsningar som bör gälla. Villkoren är i stort sett identiska mellan försäkringsbolagen vad gäller sakförsäkringar, dvs hemförsäkring, villaförsäkring bilförsäkring osv. För personförsäkringar, som exempelvis livförsäkringar, barnförsäkringar och sjukförsäkringar,  finns det en betydligt större skillnad mellan olika försäkringsbolags försäkringsvillkor. Även tillämpningen skiljer sig åt mellan olika bolag.

Om du funderar att teckna en personförsäkring, exempelvis en barnförsäkring, livförsäkring eller vuxenförsäkring, kan det därför vara en god idé att ta in offerter från ett flertal  försäkringsbolag.