Byta försäkringsbolag – när kan man det?

Byta försäkringsbolag är något som alltfler gör. Man kanske har hittat en billig bilförsäkring som är lika bra som den man har idag. Kanske är ens nuvarande hemförsäkring onödigt dyr. Kan man byta försäkring när som helst eller är man bunden ända fram tills förfallodagen?

Byta bilförsäkring och andra sakförsäkringar

Om du har tecknat sakförsäkringar är du i normala fall bunden fram till förfallodagen. Med sakförsäkringar menas försäkringar som exempelvis hemförsäkringar, villaförsäkringar och bilförsäkringar. Det är normalt ett års bindningstid för dessa försäkringar.

I vissa undantagsfall får du dock säga upp försäkringen under förutsättning att behovet för försäkringen har upphört, exempelvis vid bostadsförsäljning eller utlandsflytt.

Observera att enbart bostadsbyte inte ger en rätt att säga upp försäkringen. Men om man meddelar dem att man vill byta försäkringsbolag så brukar det i många fall gå bra – även om man inte har något laglig rätt till förtida byte.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag 

Byta försäkringsbolag på personförsäkringar

Du kan dock säga upp din personförsäkring med omedelbar verken. Med personförsäkringar menas försäkringar som exempelvis livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och barnförsäkringar.

Observera att det är ytterst viktigt att man har en försäkring i ett annat bolag innan man säger upp sin försäkring. Om man blir nekad att teckna en personförsäkring i ett annat bolag eller får tydliga begränsningar i försäkringsvillkoren kan det leda till att man mister sitt försäkringsskydd permanent.

Att byta försäkringsbolag går därmed formellt lättare att göra med personförsäkringar men man bör som sagt vara observant på att man inte riskerar att mista sitt försäkringsskydd.

Enkelt att byta försäkringsbolag

Att byta försäkringsbolag är numera en enkel process. I många fall sköter det nya försäkringsbolaget om hela förfarandet efter att försäkringstagaren skrivit under en fullmakt.