Reflexen räddar många liv

December farligast för fotgängare

Omkring var fjärde dödsolycka, i snitt 12 trafikdödade fotgängare, inträffar under december månad enligt Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA .Totalt dödas omkring 45 fotgängare av trafiken under ett år. December är därmed den absolut faligaste månaden för fotgängare och fotgängare är den trafikgrupp som i större uträckning än andra omkommer vid dåliga ljusförhållanden. Nästan hälften av dödsfallen inträffar under november, december och januari och fler män än kvinnor omkommer. Fotgängareden är därmed den enda trafikgruppen där fler kvinnor än män dödas av trafiken.

Svenkarna sämst i Norden på att använda reflex

Trots att svenska fotgängare är utsatta i dåligt ljussatta miljöer är vi sämst i Norden på att skydda oss i mörkret. Mindre än hälften av fotgängarna använder reflex på vintern enligt en undersökning som försäkringsbolaget If gjort. Äldre fotgängare använder reflex i betydligt större utsträckning än yngre, 4 procent i gruppen 20-24 år jämfört med omkring 20 procent i gruppen 55-70 åt använder alltid reflex i mörkret enligt undersökningen. Dubbelt så många kvinnor som män (19 jämfört med 9 procent) uppgav i undersökningen att de alltid använder reflex vid mörker.

Reflex kan rädda många liv

Risken för att bli påkörd reduceras med 85 procent om reflex används enligt If. Om reflex används blir man synlig på 140 meters håll, därmed har bilister som kör i 50 km/ timme 10 sekunder på sig att undvika att köra på fotgängaren. Om fotgängaren saknar reflex har bilföraren endast två sekunder på sig. Därmed kan många liv räddas om alla fotgängare börjar använda reflex och bilisterna sänker hastigheten vid mörkerkörning. Reflexen är med andra ord en billig och effektiv livförsäkring för fotgängare.