Autobroms minskar trafikolyckorna

Bilar med autobroms är inblandade i 22 procent färre bakifrånpåkörningar än bilar av samma årsmodell utan autobroms,  jämfört med bilar som saknar autobroms. Det visar försäkringsbolaget If och Volvia i en svensk studie med över 10 000 volvo XC60.

Autobroms är således en teknik som effektivt minskar antalet bilolyckor. Dessutom blir inträffade bakifrånpåkörningar mindre omfattande. Med autobroms blir trafiken säkrare, i synnerhet i stadstrafik och vid bilköer.

Idag är autobroms endast standard på ett fåtal bilmodeller av olika märken, men finns ofta som tillval. Bakifrånkollisioner utgör omkring var tredje bilolycka och det finns en stor risk för skador för personer de inblandade fordonen. Om hastigheten sänks innan krockögonblicket minskar risken att drabbas av whiplash (pisksnärtskador) och andra nackskador som kan leda till bestående men och lidande. Dessutom orsakar bakifrånpåkörningar årligen stora materiella kostnader för bilägarna och försäkringsbolagen.

Autobromssytemet City Safety har är standard i volvo XC60 sedan produktionsstart, vilket har gjort det möjligt att utvärdera resultatet i verklig trafikmiljö. En liknande studie i USA pekar på resultat i samma riktning.