Bilbälte & bilbarnstol – så skyddar du barnet

Det räcker att bilen bromsar in kraftigt eller krockar i 40 km/tim för att ditt barn ska skadas allvarligt under bilfärd. Årligen skadas och omkommer barn när inte bilbälte eller bilbarnstol använts, eller använts på ett felaktigt sätt.

Bilbälte och bilbarnstol

Eftersom barn har små och ömtåliga kroppar kräver de ett extra skydd. Ett barns huvud är i förhållande till barnets kropp stort och tungt, och nacken är bräcklig. Vid en bilkrock kastas barnets huvud med en våldsam kraft framåt och bakåt. Därför krävs utöver bilbälte att bilbarnstol eller annan särskild skyddsutrustning i bilen används för att ge barnet ett adekvat skydd.

Även om lagen säger att endast barn kortare än 135 centimeter ska använda bilbarnstol eller annan en särskild skyddsanordning i bilen, rekommenderar läkare och forskare att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde ända upp till dess de fyller 10-12 år.

Bakåtvänd bilbarnstol säkrast

Forskning har visat att barn som sitter i bakåtvänd bilbarnstol upp till omkring fyra års ålder färdas säkrast. Bilbarnstolar som är bakåtvända tar emot de brutala krafterna och skyddar barnets ömtåliga huvud och hals. Små barn som istället åker framåtvända löper hela fem gånger större risk att omkomma eller skadas svård, jämför med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därmed ska du vänta med att vända ditt barn så länge som möjligt. Forskarna rekommenderar föräldrar att vänta till dess att barnet är cirka fyra år med att vända barnet.

Barn och krockkudde

I moderna bilar är krockkuddar tillsammans med bilbälte en del av ett bra säkrehetssytem. Men om en krockkudde är inkopplad på passagerarplatsen kan det vara livsfarligt för ett litet barn. Däremot är sidokrockkuddar ingen fara för barn i bilbarnstol. För att skydda barnet är det därför nödvändigt att koppla ur passagerarplatsens krockkudde.

Kombinationen bakåtvänd bilbarnstol och en krockkudde på passagerarplats är livsfarligt för barn. För att snabbt kunna erbjuda passagerarna ett advekat skydd i tid är krockkuddens kraft vid en kollission extremt kraftig och potentiellt förödande. Därmed ska aldrig barn i babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde sitta på en passagerarplats med inkopplad krockkudde.

Om det inte finn en möjlighet att på ett säkert sätt koppla ur krockkudden med en nyckel bör en auktoriserad märkesverkstad anlitas. Eftersom det inte är möjligt att koppla ur krockkudden i vissa bilar bör man noggrant säkerställa att den funktionen finns om barn ska färdas i bilen.  Forskning har visat att det är först när barnet har uppnått en längd på 140 cm som det är särkert att inkoppla krockkudden.

Bilbarnstol

Vänd dig till en återförsäljare av barnbilstolar så att du får information du behöver av utbildad personal, samt hjälp att prova stolen med barnet i bilen. Enligt lagen ska stolen vara godkänd och anpassad efter barnets vikt, och var särskilt observant på att det tyvärr finns bakåtvända bilbarnstolar som inte är godkända för att användas i baksätet. Säkerställ därför att att  babyskyddet, bilbarnstolen eller bälteskudden är Europagodkänd och E-märkt enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente 44-03 eller senare version. Godkännandenumret ska börja med siffrorna 03 eller 04 och bilbarnstolar som endast är T-märkta får inte längre användas (vissa bakåtvända bilbarnstolar har dubbelmärkning, det vill säga både E och T.)

Bilbälte till alla

Samtliga resande i personbil, lastbil, tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri ska enligt lag vara fastspända med bilbälte om en sådan plats finns. Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och gruppledare har en särskild skyldighet att säkerställa att samtliga barn under femtån år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning.

Enligt huvudregeln ska samtliga barn kortare än 135 cm använda babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde som ersättning för eller tillsammans med bilbälte. Det finns dock två undantag från denna regel

  1. Barn som är fyllda tre år och är kortare än 135 cm har rätt att åka i fordon som saknar bilbarnstol eller annan särskild skyddsutrustning om transporten är tillfällig och sker under korta sträckor. I dessa situationer ska barnet använda bilbälte om det är möjligt men får inte sitta i bilens eller lastbilens framsäte.
  2. Barn under tre år kan slippa använda särskild skyddsutrustning vid kortare taxifärd givet att barnet inte sitter i framsätet.

Mer om bilbälte kan du läsa om här >>

Bilbälte / bilbarnstol – några allmänna råd:

  • Säkerhetsutrustning ska passa såväl barn som bil.
  • Testa alltid före köp.
  • Följ noga anvisningarna.
  • Säkerställ att samtliga barn sitter säkert med rättvänt bilbältet innan bilen startas.
  • Låt aldrig barn sitta på passagerarplatsen med inkopplad passagerarkrockkudde.
  • Ange att du ska ha bilbarnstol eller bältesstol/kudde vid beställning av taxi.
  • Det är de vuxnas ansvar att barnen i bilen använder bilbälte, bilbarnstol, bälteskudde eller annat skydd.