Bilen kan förverkas vid trafikbrott

Enligt ett förslag till regeringen kan möjligheten att förverka personbil eller annat fordon som använts vid brott enligt trafikbrottlagen.

Enligt förslaget ska ett fordon som använts vid brott enligt trafikbrottslagen förverkas, om den som döms har gjort sig skyldig till flera fall av något av följande trafikbrott:

  • olovlig körning,
  • rattfylleri,
  • eller grovt rattfylleri,

under en viss tid, och det förutsätts att förverkande av fordon behövs för att förebygga fortsatta trafikbrott. Förverkande ska underlåtas endast om det är uppenbart oskäligt, men därutöver föreslås en möjlighet att i stället för fordonet förklara dess värde förverkat.

Det föreslås även att en beslagtagen bil eller annat fordon ska kunna säljas eller förstöras innan förverkandefrågan har prövats, om det kan förväntas att kostnaden av förvaring antas överstiga dess värde. Ett sådant beslut fattas av åklagare. För det fall beslaget hävs efter det att fordonet sålts eller förstörts föreslås att den som drabbats av åtgärden, dvs. den hos vilken beslaget gjorts, har rätt till ersättning. Ersättningen bestäms av åklagare och ska motsvara fordonets pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt.

Den drabbade får begära rättens prövning av ersättningsbeslutet. Slutligen föreslås – i syfte att effektivisera användningen av de befintliga förverkandebestämmelserna och för att få genomslag för de i promemorian framlagda förslagen – att Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ges i uppdrag att i samråd utarbeta