Brand under julen – så undviks den

En typisk dag brinner det i 17 bostäder, och under december leder ökad användning av levande ljus till att dessa bränder fyrfalldigas. Enligt Räddningstjänsten i Ängelholm ökar bränderna i samband med lucia när folk slarvar med att vakta adventsljusen. Ofta är det gammal fönsterlav, som ibland (felaktigt) kallas för vitmossa,  i adventsljusstakarna som fattar eld eftersom brandskyddsmedel i nyköpt fönsterlav har en begränsad hållbarhetstid.  En annan orsak till att levande ljus orsakar många bränder är att värmeljus lämnas obevakade i tron att de är säkra. Om flera värmeljus placeras tillsammans riskerar de att avge så mycket hetta att stearinet börjar brinna.

Några konkreta råd om hur du undviker brand under julen:

 • Dra inte ut kontakten från din kaffekokare eller annan hemelektronik. Detta leder till ökat slitage och ökar därmed risken för brand. Modern hemelektronik har överhettningsskydd eller termostat.
 • Använd lyktor och ljusstakar i metall eller keramik istället för trä.
 • Städa bort damm bakom dator, kyl och frys som kan leda till att brand utvecklas.
 • Ersätt alla spotlights mot led-lampor eftersom dessa mycket lätt kan börja fatta eld.
 • När du lämnar bostaden ska alltid TV, dator och annan hemelektronik stängas av.
 • Var noggrann med att ventilationen runt bärbara datorer är god.
 • Se till att inte elnätet inte belastas med kopplingsdosor.
 • Släck alltid julgransbelysning och elljusstakar med en strömbrytare eller genom att dra ur sladden ur väggen  – ALDRIG genom att skruva på glödlamporna.
 • Ställ aldrig levande ljus på TV:n. Om stearin droppar ner kan det antändas och snabbt leda till en kraftig brandutveckling.
 • Torrkokning, fett och oljor är vanliga brandorsaker i köket. Släck alltid bränder genom att kväva den med exempelvis ett grytlock, inte med vatten.
 • Införskaffa brandfilt, brandsläckar och brandvarnare för att varna och hantera en eventuell brand.
Källa: Solid försäkringar