Brand under sommaren kan undvikas

Bränder vänligt förekommande på sommaren. 2011 ökade antalet bränder med hela 33 procent jämför med året innan, i synnerhet juni som var den mest olycksdrabbade månaden. Förutom varmt väder och torr mark beror bränderna dessutom på att vi gör saker vi är ovana med, som exempelvis att grilla utomhus eller att elda upp löv och skräp. Allt enligt skadestatistik från försärkingsbolaget Tryg-Hansa.

Bränder vanliga under juni och juli

Enligt skadestatistiken brinner det i genomsnitt 31 procent mer under juni och juli jämfört med en genomsnittlig månad. Antelet bränder är ofta knuten till vädret och orsaken till att juni drabbades särskilt hårt under 2011, med en uppgång på 79 procent jämför med samma månad året innan, berodde sannlikt på den heta och torra försommaren.

Ovana leder till bränder

Försäkringsbolaget påpekar att bränder ofta uppstår när vi ändrar våra beteenden från det normala, som att exempelvis glömma att släcka levande ljus kring advent. Att bränder uppstår på sommaren beror därmed till stor del på slarv och ovana med grillning och underhåll av båtar och fritidshus. Enkom en het och torr sommar kan inte ensamt förklara resultatet.

 Grillen dödar nästan bara män

Mellan 1989 och 2009 dog 35 personer, varav 33 män, i brandolyckor relaterade till grillning och hela 3500 rapporterades som skadad, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Anpassa dig

Bränder under sommaren orsakas ofta av äldre elektronisk utrustning och vitvaror. I många fall blir de dammiga och saknar den timer-funktion som moderna vitvaror har. Båtar och hem som inte används sedan fjolåret drabbas dessutom ofta av fuktskador eller skadedjur. Du bär därmed anpassa dig efter den nya situationen och ta med brandsläckare och brandvarnare till båten eller fritidsboendet.

Så kan du  förebygga brand under sommarsemestern:

  • Installera brandvarnare även i fritidshuset och båten
  • Utrusta fritidshuset med brandsläckare och brandfilt
  • Säkerställ att det inte finns någon trasig sladd eller elektronisk apparat i ditt/dina boenden som kan orska brand, eftersom äldre elektronik ofta drabbas av kortslutningar.
  • Använd endast ljusslingor och infravärme som är godkända för utomhusbruk på utomhusplatsen
  • Grilla endast på balkongen om det är tillåtet
  • Aska från grill ska förvaras i ett kärl som inte är brännbart. Det ska ha lock och stå på ett underlag som inte riskerar att brinna. Ha en vatten lättillgängligt.
  • Dra ur kontakten till dator, telefonen, teven samt känslig elektronisk utrustning vid åska
  • Ha alltid uppsikt över levande ljus och marschaller
Källa: TryggHansa