Butiksinbrotten i tobaksaffärer ökar kraftigt

Butiksinbrotten i tobaksaffärer har fördubblats på ett år. Detta visar skadestatistik som försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Under 2011 ökade antalet inbrott med över hundra procent jämfört med 2010 och med 54 procent jämfört med 2009. Stölderna rör främst kontanter och varor som är lätta att sälja vidare, som exempelvis tobak. Totalt finns 1300 tobaksbutiker enligt Statistiska Centralbyrån.

I många fall bryter tjuvarna upp fönster och dörrar för att komma in i lokalerna, men det har även blivit alltmer vanligt med inbrytningar genom väggarna. Anledningen till att de tar sig in genom väggarna är att de kan hålla sig dolda under inbrottet, exempelvis om de tar sig i på byggnadens baksida.

Vanliga brister i inbrottsskyddet är att dörrarna inte är tillräckligt starka, att låsen inte är uppfyller godkända säkerhetskrav samt att säkerhetsskåp saknas. I många fall finns det ofta dolda utrymmen bakom lokalens ytterväggar  som ökar risken för genombrytning genom väggen.  För att skydda sig mot inbrott kan man begära att försäkringsbolaget besiktigar butikslokalen.

Några råd för skydd mot butiksinbrott

  • Be ditt försäkringsbolag komma och göra en besiktning av butikslokalen.
  • Kontrollera att larm och annat inbrottsskydd även inkluderar väggar och tak, eftersom det har blivit allt vanligare med inbrott genom väggar från dolda utrymmen.
  • Installera godkänt larm från en certifierad larminstallatör.
  • Installera godkända lås.
  • Installera starka dörrar.
  • Installera säkerhetsskåp.
  • Säkerställ att  ni uppfyller försäkringsbolagets krav på förvaring av exempelvis tobak och annan stöldbegärlig egendom.

Källa: Trygg-Hansa