En av fem barn inte simmkunnigt

Var femte förälder uppger att deras barn inte kan simma. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa som vill uppmärksamma vikten av säkerhet i och kring vattnet.

Högst andel barn som inte kan simma finns i Stockholms län där 25 procent av föräldrarna uppger att deras barn saknar simkunskap. Därefter kommer Värmlands och Skåne län där siffran är 23 procent. I Jämtlands och Uppsala län saknar 22 procent av barnen simkunskap.

Undersökningen visar också att många barn aldrig gått i simskola. Högst är siffran i Norrbottens län, där 38 procent av barnen inte gått i simskola. I Uppsala och Värmlands län har 35 respektive 33 procent aldrig gått i simskola.

– Om jag fick önska skulle alla barn få möjlighet att gå i simskola, det minskar risken för olyckor i sommar. Förra året drunknade nio barn under 19 år i Sverige och tyvärr har vi redan fått uppleva ett par drunkningsolyckor i vår. De flesta olyckorna inträffar dock under sommarmånaderna när många njuter av sjöar och hav, säger Björn Sporrong, expert på barnolycksfall vid Trygg-Hansa.

20 procent av de vuxna har någon gång räddat ett barn ur vattnet
Undersökningen visar även att 20 procent av de svarande någon gång har räddat ett barn ur vattnet. Oftast har barnet räddats i en sjö, sex procent av de svarande säger att de har behövt träda in och hjälpa ett barn där.

– Siffrorna visar hur viktigt det är att det finns vuxna med när barn badar och leker i vattnet och att de håller barnen under uppsikt, annars skulle antalet olyckor förmodligen vara ännu högre. Barn som inte kan simma får aldrig lämnas obevakade. Antalet drunkningar och tillbud står i direkt relation till bristande tillsyn och kunskaper i simkunnighet och livräddning, säger Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapets och Trygg-Hansas råd till föräldrar för att undvika olyckor i vattnet i sommar:

Låt barnen gå i simskola
Håll alltid barnen under uppsikt – låt dem inte bada ensamma
Be barnen simma längs med stranden
Låt barnen endast hoppa och dyka i vatten som du känner till
Säg ifrån om någon knuffas eller håller fast någon under vattnet
Barnen ska inte simma under bryggor och hoppställningar
Barnen ska inte springa på bassängkanter eller bryggor, det finns risk att de halkar
Tänk på att uppblåsbara leksaker kan driva ut på djupt vatten
Använd alltid flytväst i båten och när du är på djupt vatten
Föräldrar med barn i åldern 4-17 år som anger att deras barn inte kan simma,
% fördelat på län:

Stockholms län 25
Skåne län 23
Värmlands län 23
Uppsala län 22
Jämtlands län 22
Södermanlands län 21
Kronobergs län 21
Västmanlands län 20
Norrbottens län 19
Hallands län 19
Örebro län 18
Jönköpings län 16
Östergötlands län 15
Dalarnas län 13
Kalmar län 13
Västra Götalands län 11
Västerbottens län 10
Gävleborgs län 8
Västernorrlands län 6
Blekinge län 5