Entusiastbilsförsäkring – ej längre hos Svedea

Svedea Motorförsäkring har slutat att försäkra entusiastbilar. För befintliga kunder gäller försäkringen fram till årsförfallodagen, men någon förlängning av bilförsäkringen för dessa kunder kommer inte att ske. 

Svedea har valt att upphöra med  entusiastbilsförsäkring eftersom denna typ av bilförsäkring är olönsam eftersom den är komplex och kräver mycket manuell hantering. Detta går inte i linje med Svedeas affärside att med kostnadseffektiv administration och distribution erbjuda konkurrenskraftiga försäkringsprodukter som ger klara mervärden.

– Det har inte varit något lätt beslut att fatta, entusiastbilsförsäkring är på många sätt intressant för ett specialistbolag. Dessvärre har vi inte lyckats skapa samma rationella hantering som inom exempelvis mc- och båtförsäkring, säger Pär Petterson, vd för Svedea.

Svedea meddelar det även fortsättningsvis kommer att försäkra båt, mc, snöskoter, ATV samt företag.