Färre sms:ande bilförare med småbarn

Det har blivit mindra vanligt bland småbarnsföräldrar att sms:a samtidig som de kör bil.  94 procent tycker också att sms:andet försämrar koncentrationsförmågan. Det visar en undersökning från Volvia Försäkringar.

Även om medvetenheten om riskerna med att sms:a och köra bil ökar är det fortfarande många som håller på med detta trafikfarliga beteende . I tidigare undersökningar har 74 procent uppgett att de sms:a under bilkörning och i den färska undersökningen har siffran sjunkit till 64 procent. 94 procent av de tillfrågade småbarnsföräldrarna uppger också att de känner att deras koncentrationsförmåga försämras av att sms:a när de kör bil.

Det är uppenbart att såväl sms: ande som pratande i mobiltelefon är områden där det finns mycket att göra. Explosionen av smartphone-användande har också skapat en ny distraktion – möjligheten att komma åt internet och sociala medier under bilkörning. Där uppger dock de flesta småbarnsföräldrar att de sällan eller aldrig surfar och kör bil samtidigt.