Getingar – ett allt större problem

Under sommaren är getingarna extra aktiva. Årets skadestatistik från Trygg-Hansa visar på dubbelt så många saneringar av oönskade getingar som 2011. I synnerhet är det Göteborg och Örebro som har blivit mest drabbade.

Trots en kall och inledningsvis regnig sommar är det många försäkringstagare som har kontaktat försäkringsbolaget för att komma till rätta med getingangrepp. Under juli och augusti genomfördet dubbelt så många saneringar än året innan, vilket tros bero på ett varmare och stabilare väder.  Getingar bygger bo vid 15-20 graders temperatur och kommer troligen vara aktiva till september.

En tydlig trend är att de tar sig upp i landet. Föregående år brukade getingsaneringarna stanna i höjd med Stockholm, men nu görs allt fler saneringar längre norrut. Orsaken verkar vara det allt varmare klimatet. Även om getingarna flyttar norrut så är Örebro och Göteborg de orter som har drabbats hårdast i dagsläget. I Örebro ökade getingsaneringarna med 317 procent i juli och 204 procent i augusti jämfört med föregående år I Göteborg var motsvarande siffror 137 procent i juli och 83 procent i augusti (antalet saneringar den 15 augusti).

För att undika problem med getingar bör du hålla sötsaker borta från matbordet om du äter du på altanen eller balkongen så håll . Innan middagen kan du ställa ut en skål med något sött på en avlägsen plats, som då drar till sig eventuella getingar. Om du upptäcker du en geting inomhus så öppna dörrar och fönster så de kan flyga ut.

Försök lokalisera getingboet. Kolla under takåsar och på vindar. Hittar du ett getingbo nära huset och uteplatsen så kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få hjälp med en sanering.

Blir du stungen så behandla getingsticket omedelbart. Om du vet att du är överkänslig mot getingstick ska du kontakta läkare.

Källa:Trygg-Hansa