Grannsamverkan – så funkar det

Några vanliga frågor om grannsamverkan. 

Grannsamverkan, vad är det?

Grannsamverkan är i första hand grannar som samarbetar för att brott ska motverkas i närområdet. Grannsamverkan är en metod som har använts i över 40 år, och som traditionellt har byggd på en nära dialog och samverkan med den lokala polismyndigheten.

Fungerar grannsamverkan i flerfailjshus?

Idag är grannsamverkan är relativt vanlig i trygga villaområden med engagerade villaägare.  I socialt utsatta områden som karakteriseras av hög brottslighet och otrygghet  brukar engagemanget för grannsamverkan initialt vara lågt bland de boende. Det mesta tyder dock  på att den har störst möjlighet att utvecklas i områden som domineras av hyresrätter och bostadsrätter.

Vilka ska involveras i Grannsamverkan?

En förutsättning för att grannsamverkan i flerfamiljshus ska fungera långsiktigt är att samarbetet utvidgas och fler aktörer, som exempelvis kommunens brottsförebyggande råd, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar och försäkringsbolag involveras involveras och tar ansvar för verksamheten fortlevnad.

Hur bedrivs grannsamverkan?

Idag bedrivs grannsamverkan på ett stort antal sätt och metoder, med det gemensamma syftet att samarbeta för att förebygga brott och skapa en trygg och trivsam boendemiljö. Grannsamverkan fokuserar på att bygga upp ett nätverk för de som bor och verkar i närområdet, genom att hjälpas år att se efter varandras bostäder, gemensamma utrymmen och närområdet i stort. Grannsamverkan fungerar även som ett informationsnätverk så att aktuell information om misstänkta brott och andra problem snabbt når polisen, grannar och andra aktörer i nätverket.

Hur blir grannsamverkan effektiv?

För att grannsamverkan ska kunna bekämpa stölder, skadegörelse, och bostadsinbrott krävs i första hand att man samverkar för att tillsynen över bostaden och närområdet förstärks. En annan viktig åtgärd är att minska möjligheten att stjäla stöldbegärlig egendom.

Grannsamverkan – vad är dess förtjänster?

Grannsamverkan har flera förtjänster:

  • Stölder, skadegörelse, inbrott och annan brottslighet minskar i bostadsområdet.
  • Delaktigheten bland de boende ökar.
  • Trivsel och trygghet ökar för de de som verkar och bor i området eftersom risken att drabbas för brott minskar, samtidigt som grannsamverkan stimulerar delaktighet och gemenskap mellan de boende.
  • Förtroendet mellan boende, polis och övriga medverkande aktörer förstärks. Ett ökat förtroende för polisen medför även till att myndigheterna får in fler tips och att fler brottslingar kan lagföras.

Hur mycket minskar grannsamverkan brotten?

Enligt en studie från Brottsförebyggande rådet minskar inbrott och andra ”vardagsbrott” med i genomsnitt 16 eller 26 procent (beronde på vald mätmetod) i bostadsområden som infört grannsamverkan.

Här finns mer information om hur Grannsamverkan skapas i ditt bostadsområde

Källa: Brå