Inbrott – så slipper du det

Ny skadestatistik från försäkringsbolaget If visar att kostnaderna för inbrott varierar stör över landet. Numera är stölderna betydligt större, mätt i kronor, i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län än i övriga Sverige.

Vid inbrott i villa är skillnaden 27 procent större och vil lägenhetsinbrott 66 procent större.  Statistiken avser en jämförelse av kostnader för inbrottsrelaterade skador åren 2007-2011. Totalt omfattar skadorna 19 000 inbrott.

 

Villa (antal inbrott, medelkostnad)

Storstad 8 711, 19 761 kr

Övriga landet 2 950, 15 581 kronor

Hem (lgh)

Storstad 5 933, 17 219 kronor

Övriga landet 1 407, 10 368 kronor

Orsak till skilladen

Försäkringsbolaget vet i dagsläget inte vad denna skillnad beror på. En möjlig förklaring kan vara att det finns fler och dyrare stöldbegärliga objekt i storstäderna. Alternativt är boende ut i landet bättre på att skydda sin egenom.  Denna brottsstatisk kan framöver leda till dyrare försäkringar i storstäderna, såvida inte denna oroväckande trend bryts.

Enligt preliminär statistik från Bråttsförebyggande rådet ökade inbrotten i storstadslänen med 14 procent under 2011, och med  9 procent i övriga Sverige. Totalt begicks 68 procent av alla inbrott i storstadslänen 2011.

Så slipper du inbrott

  • Samarbeta med grannarna. Håll ögonen öppna, skotta snö från gången och töm postlådan.
  • Skaffa ordentliga lås till alla ytterdörrar.
  • Tala inte om på Facebook och liknande att du reser bort.
  • Installera larm/tidsinställda lampor.
  • Förvara inte dyrbara föremål på förutsägbara platser som t ex smycken i byrålåda.

Källa: If