Ipohne app för fartkameror – prova 12 månader gratis

TomTom lanserar en uppdatering av sin iPhone-app för fartkameror, som är gratis de första tolv månaderna för såväl nya som befintliga kunder. Appen inkluderar nya funktioner så som att förarna får varningar om fartkameror både i form av ljud och visuellt när appen är på i bakgrunden av telefonen eller när skärmen är av. Vidare har den genomsnittliga hastighetskontrollen förbättrats, vilket hjälper förare att hålla sig under hastighetsbegränsningen, även när man kör igenom en tunnel.

iPhone-appen för fartkameror varnar förarna för ankommande fasta och mobila fartkameror samt hjälper att köra säkert och undvika böter. Den informerar förarna om deras hastighet, vilken hastighetsbegräsning det är på vägen, typen av kamera som är ankommande och vilket avstånd det är dit.

Data samlas in anonymt från 1,6 miljoner förare i 15 länder, med följd att platserna för fartkamerorna är exakta och alltid uppdaterade. Appen täcker 95 procents av alla fasta kameror och uppdateringar i realtid om mobila fartkameror. Kommande version av ihpone- appen inkluderar även en specifik app för Västeuropa.

Appens funktioner i korthet:

  •  Världsledande kartteknik – pålitlig lokalisering av sin egen och fartkamerornas position.
  • Användargenererat stöd – 1,6 miljoner användare i 15 länder hjälper att förbättra tjänstens kvalitet genom att man delar information om exempelvis nya, borttagna eller flyttade kameror. Detta sker genom en enkel knapptryckning.
  • Smidig fartkamerarapportering – Hjälper förare att dela med sig av nya fartkameraplatser till resten av TomToms användare.
  • Realtidsuppdateringar om mobila fartkameror – ger information mobile fartkameror inklusive rapporter från andra användare.
  • 95 procents täckning av stationära fartkameror – ger förare information om tusentals aktuella stationära fartkameror.
  • Rätt information i rätt tid – med en nedräkning av avståndet till nästa fartkamera så att föraren har information om den exakta positionen.
  • Tidig varning för fartkameror runt hörn – detta innebär att förare kan undvika fartkameror när de svänger in på en ny väg.
  • Information om fartbegränsning – även på platser där det inte finns en fartkamera i närheten
  • Färgsystem – som hjälper förare att se när de behöver sakta ner.

Priser och tillgänglighet:

TomToms Fartkamera-app för iPhone finns tillgänglig för nya kunder på Apples App Store. Befintliga kunder kommer automatiskt att få tolv månader gratis genom att uppdatera sin app på App Store och får de 12 månaderna direkt efter den ursprungliga prenumerationen har gått ut.