Olika alkoholnivåer – så påverkas du

Så påverkas de flesta vid olika alkoholnivåer:

  • 0,2 promille. Här märks den första effekten av alkohol. Känsla av värme, avspänning, minskad självkritik och allmänt välmående.
  • 0,5 promille. Här är upprymdhet, hämningslöshet, långsamma reflexer typiska. Dessutom försämras motoriken, omdömet och förmågan att ta in och tillägna sig information.
  • 0,8 promille. Här blir man högljudd och får yviga rörelser. Synförmågan försämra, självsäkerheten överdrivs och man stinker av alkohol.
  • 1,0 promille. Här blir talet sluddrigt, muskelkontrollen försämras och det blir svårare att kontrollera humöret.
  • 1,5 promille. Här får man svårt att hålla balansen och ramlar lätt omkull, får känsloutbrott och illamående.*
  • 2,0 promille. Här får man svårt att prata, gå upprätt, och får dubbelseende.
  • 3,0 promille. Nu uppfattar man inte längre vad som händer och är nära att bli medvetslös.
  • 4,0 promille. Här blir man medvetslös, andningen blir långam och det finns en stor risk att bli dödligt alkholförgiftad.

Omdömet

Alkohol dämpar hämningar och försämrar omdömet, minskar självkritiken och förmågan att göra realistiska bedömningar. Alkoholen har även direkta effekter på prestationsförmågan.

Synförmågan

När blodets alkoholhalt ökar, minskar ögonens koordinationsförmåga. Detta leder till att avståndsbedömningen försämras. Vid ökad promillehalt ökar risken för dubbelseende, och i mörker är dessa effekter särskilt påtagliga. Redan vid så låga halter som 0,1 promille ökar känsligheten för att bli bländad och det tar längre tid att återfå mörkerseendet.

Reaktionsförmågan

Även vid låga promillehalter förlängs reaktionstiden, i synnerhet vid komplexa situationer där man snabbt måste välja åtgärd.

Koordination

Koordinationen, dvs samspelet mellan muskler och nerver, försämras med ökade promillehalter eftersom det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen.

Uppmärksamhet

Eftersom alkoholen försämrar hjärnans förmåga att hantera lika mycket information som vanligt, klarar en person inte av att ta in information från ett lika stort synfält när hon druckit  som när hon är nykter. Den alkoholpåverkade får tunnelseende och riskerar att missa väsentlig information blir mindre uppmärksam.

Trötthet

Även om alkohol får personen att känna sig stimulerad had den en dämpande effekt på kroppen, och man märker inte när tröttheten smyger sig på.

Kritiska situationer

Risken för trafikolyckor ökar även vid låga promille-nivåer i blodet. Forskning visar att förares förmåga att klara situationer som kräver plötslig undanmanöver försämras tydligt redan vid 0,2-0,3 promille.

Individuella skillnader

Det finns en stor variation på hur alkohol påverkar olika personer. Påverkansgraden kan till dessutom variera mellan olika tillfällen hos en enskild individ. Kön, kroppsvikt, vad man ätit under dagen, hur mycket, vad man druckit och under hur långtid är alla faktorer som påverkar promillenivån. Eftersom mannens kropp innehåller mer vatten än kvinnans (cirka 60 resp. 50 procent) fördelas alkoholen i en större vätskevolym. Därmed späds alkoholen i vatten och detta leder till att män får lägrepromillehalt vid samma intag av alkohol, även räknat per kilo kroppsvikt.

Promillehalten påverkas av om man äter i sam-band med att man dricker alkohol. Stora mängder mat,särskilt om den är fet, gör att alkoholen tas upplångsammare i blodet. Det gör att alkoholkurvanblir lägre och mera utdragen. Starksprit ger högrepromillehalt än motsvarande mängd alkohol i formav vin eller öl.

 

Dagen efter

I normalla fall förbränns i omkring 0,15 promille per timme. Därmed det tar minst 7 timmar att bli helt alkoholfri om man nått upp till 1,0 promille, som är gränsen för grovt rattfylleri. Det finns dock stora variationer mellan olika individer, från omkring 0,1 till 0,3 promille per timme. Den är dessutom lägre för kvinnor än för män. Alkoholförbränningen kan inte påskyndarförbränningen, och tiden är därför helt avgörande eftersom förbränningen till 98 procent sker i levern. Även om kaffe, motion, bastu eller andra”metoder” kan kan göra att man upplever sig nyktrare, minskar alkoholhalten endast i takt med den kemiska nedbrytningen av alkoholen, och den kan inte påskyndas.

Därmed är det svåra att efter en vissa lkoholkonsumtion själv räkna ut när man är helt alkoholfri, det behövs en ordentlig återhämtningstid innan bilkörning. Om man har druckit så mycket att man harvarit kraftigt påverkad, kan prestationsförmågan vara påtagligt nedsatt dagen efter, trots att promillehalten är noll. Denna effekt kan sitta i under en lång tid och man bör därmed helt avstå från körning dagen efter. Forskning visar att körförmågan kanvara nedsatt med hela 20 procent dagen efter.