Oseriösa byggentreprenörer stoppas

I syfta att motverka oseriösa byggentreprenörer inleder försäringsbranschen ett samarbete med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Ekobrottsmyndigheten. Samarbetet inleds med ett pilotprojekt i Kronobergs län och idag hålls ett informationsmöte i Växjö för försäkringsföretag och entreprenörer inom byggsektorn.

Från 2013 kommer alla byggentreprenörer som anlitas av försäkringsbolagen i kronobergs län att förhandsgranskas hos Skatteverket, eftersom försäkringsbolagen endast vill anlita seriösa entreprenörer för att åtgärda försäkringsskador. Det finns tyvärr vissa oseriösa entreprenörer inom byggbranschen och även inslag av grov organiserad brottslighet.

Försäkringsbranschen vill hjälpa till att sanera bort oärliga entreprenörer. Pilotprojektet omfattar de försäkringsföretag som anlitar byggentreprenörer i regionen och gäller inledningsvis försäkringsskador som åtgärdas inom länet, och om pilotprojektet faller väl ut är tanken att utvidga förhandsgranskningen till hela Sverige.

Källa: Svensk Försäkring