Rovdjursangrepp – så hanteras de

Nåligen påträffades ett stort antal döda får utanför Skurup, och Länsstyrelsen i Skåne misstänker att det kan röra sig om en vargattack. Om hus- eller landsbygdsdjur skadas eller dödas av varg gäller speciella regler. Djurägaren kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen, men även i vissa fall få ersättning från sin försäkring.

Ersättning från staten

Om ett tamdjur eller husdjur skadas eller dödas av fredat vilt, till exempel varg, kan ersättning utgå från Länsstyrelsen. En Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen inom tre månader efter att skadan inträffat och kan kompletteras med kvitton för veterinärvård och andra kostnader som är förknippade med skadan.

Ersättning från försäkringsbolag

För lantbruksdjur utgår enbart statlig ersättning vid rovdjursangrepp. Det utgår även ersättning från staten om hund angrips eller dödas, men i det här fallet kan försäkringen komplettera och den har heller ingen begränsning. Om ersättning utgår från statliga medel betalar försäkringen skillnaden upp till försäkringsbeloppet.

Så hanteras dödsfall orsakade av rodjur

Om du misstänker att ett rovdjur skadat eller dödat ditt djur bör du anmäla detta till Länsstyrelsen som ser till att djuret undersöksav en besiktningsman. Om besiktningsmannen konstaterar att djuret har skadats eller dödats av ett rovdjur är det möjligt att ansöka om ersättning från staten via Länsstyrelsen. Du som djurägaren bör också kontakta sitt försäkringsbolag så fort som möjligt.