Rovdjursskador – så hanterar du dem

Länsstyrelsen i Skåne misstänker att ett stort antal fä har dödats i en vargattack. Om hus- eller landsbygdsdjur skadas eller dödas av varg gäller speciella regler. Djurägaren kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen men även i vissa fall få ersättning från sin försäkring.

 

Om ett tamdjur eller husdjur skadas eller dödas av fredat vilt, till exempel varg, kan ersättning utgå från Länsstyrelsen. En ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen inom tre månader efter att skadan inträffat och kan kompletteras med kvitton för veterinärvård och andra kostnader som är förknippade med skadan.

För lantbruksdjur utgår enbart statlig ersättning vid rovdjursangrepp. Det utgår även ersättning från staten om hund angrips eller dödas, men i det här fallet kan försäkringen komplettera och den har heller ingen begränsning. Om ersättning utgår från statliga medel betalar försäkringen skillnaden upp till försäkringsbeloppet.

Vid rovdjursangrepp på din hund kan ersättning utgå från både veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen om hunden skadats så illa att veterinär måste uppsökas och behandling krävs eller skadats så illa att den avlider. Veterinärvårdsförsäkringen har en självrisk som består av en fast del och en rörlig del. Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Finns det livbelopp framgår även det av försäkringsbrevet. Om ersättning utgår från statliga medel betalar försäkringen skillnaden upp till försäkringsbeloppet.

Om du misstänker att ett rovdjur skadat eller dödat ditt djur bör du anmäla detta till Länsstyrelsen som ser till att djuret undersöks av en besiktningsman. Om besiktningsmannen konstaterar att djuret har skadats eller dödats av ett rovdjur är det möjligt att ansöka om ersättning från staten via Länsstyrelsen. Du som djurägaren bör också kontakta sitt försäkringsbolag så fort som möjligt.

Källa: Sveland Djurförsäkringar