Välj däck efter typ av körning

Vinterdäck är däck som har anpassats för vinterväglag, ofta genom använda dubbar, däckmönster och gummi som är anpassade för kallt klimat och vinterkörning. I Sverige delas vinterdäck för personbilar in i dubbdäck, nordiska dubbfria däck samt centraleuropeiska dubbfria däck.

Ingen entydig definition

Det saknas en samstämmig uppfattning av vinterdäcks funktioner och betydelser. I Centraleuropa  exempelvis vinterdäck vara däck som är bättre anpassade för låga tempraturer och snöslask, medan i Nordeuropa är det däck som klarar av körning på is-och snöunderlag.

Köp godkända däck

För att få en fullgod säkerhet ska du alltid säkerställa att de nya däck som du köper är typkodkänna och E- eller e-märkta. E-märkningen består at ett stort eller litet ”E” följt av ett godkännandenummer som ska finnas på däcksidan. E-märkningen ger dig en garanti på att däcket är typgodkänt och klarar de säkerhetsmässiga krav som finns på däck inom Europa. Däckhandlare som säljer icke E-märkta nya däck är skyldiga att upplysa om att dessa sedan 2005 inte längre är tillåtna att tas i bruk på bilar som är av årsmodell 1981 eller nyare. Om fordon som saknar lagliga däck blir inblandat i en trafikolycka kan bilföraren straffas med böter och därutöver få nedsatt eller ingen ersättning från bilförsäkringen. Idag finns dessutom en ljudmärkning av däck, bokstaven ”s” (sound)  som visar att däcket har godkänd ljudnivå. Alla däcken på bilen ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck ).

Bilar utan antisladd-system bör ha dubbdäck

Svensk forskning har visat att dödsrisken minskar kraftigt om vinterdäck används. Enligt Trafikverket halveras dödsrisken om dubbdäck används på hala vintervägar istället för dubbfria vinterdäck på biler som som saknar antisladdsystem. För äldre bilar utan antisladdsystem rekommenderas därmed dubbdäck starkt.

Montera de bästa däcken bak

Transportstyrelsen, de flesta däcktillverkare och biltillverkare rekommenderar att de däck som har bäst väggrepp monteras bak.  Detta för att undvika överstyrning. Trots detta är det många som monteras de bästa däcken fram eftersom de står för framdrivningen, har den bästa bromsförmågan, samt risk för understyrning. Vår rekommendation är att följa Trafikstyrelsens råd.

Kontrollera däckens hårdhet

Eftersom gummiblandingen i däcken hårdnar efter hand är det viktigt att inte har vinterdäck som blivit gamla och förlorat greppförmåga. För att mäta hårdheten i däcken använder man ett specialinstrument med mätskalan 0 till 100 ”shore-grader”. Ju högre shore-grader, desto hårdare gummi.  Nya sommardäck till har oftast en årdhetet omkring  60 – 64 shore-grader, och nya vinterdäck har en hårdhet mellan 45-62 shore-grader.

Hårdheten mäts vid +20° C och kan därmed ge en missvisande bild för vinterdäck. Därmed kan vinterdäck med samma shore-grader vara olika hårda vid minusgrader. Isgreppet hos  dubbfria vinterdäck till personbil sjunker med ökande hårdhet och bör inte överstiga 60 shore-grader. Kontrollera årligen hårdheten på däcken så att de klarar av vinterväglag.

Lagra däcken svalt och mörkt

Nya däck skyddas av glycerinfilm för att få dem att hålla längre. Om de förvaras svalt och mörkt håller de upp till 3 år. Eftersom man inte kan avgöra hur däcken har förvarats vid köp av en begandad bil, bör man överväga att köpa in nya däck i samband med bilköpet.

Åldersbestämning av däck

Sedan år 2000 anges däckens tillverkningsdatum med en fyrsiffrig DOT-kod (Department of Transportation, USA) som anger veckonumret (två första siffrorna) och årtalet (två sista siffror). Sverige [redigera]

Krav på vinterdäck

Krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning 1 december – 31 mars om vinterväglag råder. Dubbade däck är tillåtna 1 oktober – 15 april. De är även tillåtna under annan tid om vinterväglag råder eller förväntas. Med ”vinterväglag” menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

”Likvärdig utrustning” kan till exempel vara sommardäck med snökedjor på alla hjul.
Vid användning av dubbade däck måste alla hjul på fordonet vara försedda med dubbdäck.
Användning av friktionsdäck är tillåtet hela året men friktionsdäck är vanligen ej avsedda för sommarväglag vilket kan göra dem olämpliga som så kallade året runt-däck. Eventuella följder kan till exempel vara mycket högt slitage och problematiska köregenskaper.

Mönsterdjup

Däcken ska ha ett kvarvarande mönsterdjup på minst 1,6 millimeter i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 millimeter. Mönsterdjup vid vinterväglag Under perioden 1 december – 31 mars, ska mönsterdjupet vara minst 3 millimeter på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon. Fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Kontrollera lufttrycket ofta – rätt lufttryck sparar pengar, minskar miljöbelastningen och ökar däckets livslängd.

Undantag för vinterdäck

Det finns ett antal undantag från kravet på vinterdäck, observera dock att i samtliga fall gäller de endast om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

  • Däck monterade på fälgar med en diameter av 10 tum eller mindre.
  • Fordon registrerade som 30 år eller äldre i vägtrafikregistret.
  • Utlandsregistrerade tunga fordon. Utlandsregistrerade personbilar och lätta lastbilar omfattas av vinterdäckskraven.
  • Vid färd till och från kontrollbesiktning.
  • Provkörning i samband med reparation.
  • Bogserat fordon i samband med reparation.

Motorcykel

För motorcyklar finns inga särskilda regler gällande vinter eller dubbdäck. Dubbdäck förekommer och är ofta en förutsättning för att ta sig fram på snö och is-underlag.

Tunga fordon

Tunga fordon har av olika anledningar inte krav på vinterdäck. Bland annat har dessa fordon ett bättre fäste vid bromsning genom sin tyngd. Det bättre fästet beror på att friktionstalet ökar med ökande normalkraft mot vägbanan, se friktion.
Bristande backtagningsförmåga är vid vinterföre ett större problem än bromsförmåga. En nyckelfaktor är att ha hög last på drivande axel/axlar. Medan de flesta personbilar har 45 – 55 % av sin totala tyngd på drivaxeln, har många tunga lastbilsekipage ned till 25 % på drivaxeln. En studie i Norge har visat att backtagningen är acceptabel även för semitrailerekipage med hårda däck av kontinental typ, förutsatt att vägfriktionen är minst 0.25 (vilket är Trafikverkets standardkrav på vägdriftentreprenörerna att upprätthålla), ekipaget är lastat med hög tyngd på drivaxeln samt däcket har lagligt mönsterdjup.

Släpvagn

För släpvagnar gäller samma regler som för dragfordonet. Vid vinterväglag gäller dessutom att släpvagn måste ha dubbdäck om dragfordonet har det. Om dragfordonet har odubbade däck får släpvagnen ha dubbade eller odubbade däck.
Dubbdäcksförbud

Undvik dubbdäck om du kan

När du väljer däck ska du alltid utgå efter typ av körning. Detta gäller i synnerhet under vintermånaderna. Vid körning av motorfordon frigörs partiklar när partiklar från vägen när friktion uppstår från bilens däck. Detta är ett allvarligt miljöproblem ochleder till allvarliga sjukdomar och förtidig död för många i omgivningen. Partiklar som frigörs är små och kan därför lätt ta sig långt ner i lungorna.

För att få ned mängden giftiga partiklar i luften måste användningen av dubbdäck därmed minska ordentligt. Dubbdäck rekommenderas främst för äldre bilar utan antisladdsystem som färdas på hala vägar med mycket is. Om du inte färdas på dessa vägar och har antisladdsystem installerat i bilen får du en lika god säkerhet om du istället väljer dubbfria däck, samtidigt som du förbättrar livet för tusentals människor som idag utsätts för giftiga partiklar från din bil.

På vissa vägar i större tätorter råder av miljöskäl förbud mot dubbdäck och endast dubbfria vinterdäck tillåtna:

  • Stockholm: Hornsgatan
  • Göteborg: Friggagatan och Odinsgatan.
  • Uppsala: Kungsgatan mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan samt Vaksalagatan mellan Storgatan och Kungsgatan