Vattenfelsbrytare hindrar vattenskador

Cirka varannan vattenskada i svenska villor och fritidshus orsakas av varm- och kallvattenrelaterade skador. Men om fler hade bytt ut gamla rör och installerat vattenfelsbrytare hade många av dessa skador undvikits.

Fel i rör vanlig orsak till vattenskador

Fel och brister på kopplingar och vattenrör är orsaken till de flesta vattenskador i svenska villor och fritidshus. Vattenläckage blir ofta extra stora om de uppstår under semestern när många är bortresta. Ofta orsakas vattenskador av slitna gamla rör, men de kan till en stor del förebyggas genom ökat underhåll och installation av vattenfelsbrytare.

Vattenskador är dyra och obekväma

Vanligtvis tar en vattenskada mellan två och tre månader att reparera och kostar försäkringsbolagen i snitt 42 000 kronor per skada. Förutom att vattenskador är kostsamma är de även allmänt besvärliga för drabbade hushåll, med hantverkare i kök och badrum under långa perioder och dålig tillgång till rinnande vatten till familjen. Dessutom påverkar varje vattenskada miljön negativt med stora koldioxidutsläpp som uppstår vid transporter och när skadat utrymme saneras och återuppbyggs.

Försäkringsbolagens villaförsäkringar och hemförsäkringar ersätter visserligen vattenskador som är orsakade av vatten som oberäknat strömmat ut från ledningar för värme, vatten och avlopp, men man det uppkommer alltid kostnader för de skadedrabbade i form av självrisk och åldersavskrivning.

Vattenfelsbrytare försäkrar dig

Om man installerar en vattenfelsbrytare kan man se den som en form av försäkring som på ett effektivt och enkelt sätt förebygger vattenskador. Med en vattenfelsbrytare stoppas vattentillförseln vid läckor på samma sätt som en jordfelsbrytare stoppar el vid överslag. Det kan handla om såväl synliga läckage från en rinnande toalettstolar eller en droppande kranar, eller om dolda läckage där rördragningen inte är synlig. Vattenfelsbrytaren larmar vid läckage och stänger av huvudvattentillförseln. Numera kan vattenfelsbrytare identifiera läckage på endast någon droppe per minut.

Vattenfelsbrytaren övervakar hela kall- och varmvattensystemet via kontinuerliga  flödes- eller tryckmätningar. Om trycket eller flödet inte motsvarar inställda värden är det ett tecken på att det finns läckage. En vattenfelsbrytare kostar mellan 5 000-10 000 kronor att installera, beroende på typ, men ger ofta rabatt på villaförsäkringen. Idag har endast 2 procent av villorna vattenfelsbrytare installerad, medan enligt Länsförsäkringar kan nästan var tredje villaägare kan tänka sig att installera vattenfelsbrytare framöver.

Byt ut stammarna i tid

Stammarna i villor har en begränsad livslängd på mellan 30 och 60 år beroende på material och vattenkvalitet. Tyvärr syns det sällan utanpå varm- och kallvattenledningar om de börjar bli gamla och slitna eftersom rören ofta slits inifrån. Även slangar till disk- och tvättmaskiner har en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 5-10 år. På grund av att även nyare installationer kan läcka behövs vattenfelsbrytare även i nytillverkade villor och fritidshus. Därmed är det viktig att man som villaägare byter ut rören i god tid, och vid exempelvis en badrumsrenovering bör man alltid överväga om man samtidigt ska byta ut gamla stammar. Om man gör bedömningen att rören inte kommer att hålla lika länge som det nyrenoverade badrummet bör man byta ut rören, och gärna installera en vattenfelsbrytare på samma gång.

Så förebygger du vattenskador orsakade av läckage från ledningar och rör:

  • Installera vattenfelsbrytare som automatiskt stänger av vattnet vid läckage, samt regelbundet kontrollerar varm och kallvattensystemet.
  • Saknar du  vattenfelsbrytare ska du alltid stänga av huvudkranen om huset står tomt i mer än ett dygn. Be gärna någon granne eller anhörig att hålla koll din bostad när du är bortrest.
  • Eftersom rör har en begränsad livslängd ska de bytas ut innan de blir för gamla, gärna i samband med renovering, för att undvika skador.  När nya rör installeras ska de vara lättåtkomliga och lätta att byta ut. Detta är synnerligen viktigt i våtutrymmen som badrum, duschrum, toaletter , tvättstugor och kök.
  • Säkerställ att inte  komponenter från olika system blandas ihop.
  • Beställ endast VVS-arbeten som följer branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” och kräv alltid intyg om Säker Vatteninstallation innan du betalar hantverkaren.

Källa: Länsförsäkringar