Vattenskador – alltfler drabbas

Kalla vintrar leder till en 30-procentig ökning av antalet vattenskador. Det visar en ny analys som Trygg-Hansa har gjort av de senaste fem årens skadestatistik. Inför den kommande vintern uppmanar Trygg-Hansa därför alla villa- och fritidshusägare att köldsäkra sina fastigheter för att undvika kostsamma skador och omfattande reparationer.

 

Trygg-Hansa har samkört sin statistik på anmälda vattenskador de senaste fem åren med väderdata från SMHI och resultatet visar på starka samband mellan låga temperaturer och en kraftig ökning av antalet anmälda vattenskador i äldre villor och fritidshus. Kalla vintrar som 2010 och 2011 registrerade Trygg-Hansa en 30-procentig ökning av vattenskador, jämfört med relativt milda vintrar som 2012 och 2007.

– Kraften i en ispropp spränger vilket rör som helst, inte bara gamla rostiga rör. Därför gäller det att förebygga vattenskador innan den första riktiga köldknäppen slår till mot huset. De rör som leder tappvatten är vanligtvis dolda i golv och vägg, och de står under högt tryck. När en ispropp smälter i ett sådant rör rinner det ut mycket vatten med allvarliga skador som följd, säger Håkan Franzén, specialist på hus- och hemförsäkring på Trygg-Hansa.

En ny undersökning som Trygg-Hansa genomfört visar dessutom att 14 procent av svenskarna någon gång har drabbats av en vattenskada till följd av stora regnmängder, snö, is och/eller stark kyla. Västernorrland, Västra Götaland och Skåne är de län där flest råkat ut för en vattenskada. Dalarna är det län där minst antal hushåll drabbats av skador på avlopp och vattenledningar.

6 av 10 svarande i undersökningen uppger att de någon gång under det senaste året har vidtagit åtgärder för att undvika vattenskador, exempelvis rensat takrännor eller golvbrunnar, skottat rent längs husväggar och flyttat upp egendom från källaren.