Viltolyckor ökar pga milt väder

Antalet viltolyckor ökar kraftigt pga en varmt väder. Under de första nio månaderna inträffade omkring 30 000 viltolyckor, vilket motsvarar en ökning på 5 procent jämfört med samma period året innan. I synnerhet är det orter i småland som drabbats, där exempelvis Kronoberg och Kalmar toppar med 2 procent av personbilarna varit inblandade i viltolyckor. Minst andel drabbade bilister hittar man i Stockholms län. 

Viltolyckor – vanligast i småland

Höstmörker i kombination med älgjakten gör oktober och november till de månader som det rapporteras in mest viltskador. Enligt försäkringsbolaget If:s skadestatistik över viltolyckor i förhållande till antalet registrerade bilar toppar Kalmar län, tätt följt av kronoberg. Småland anses därmed vara den del i landet med störst risk att råka ut för en viltolycka, med omkring 18 olyckor per 1000 bilar fram till september månad.

Relativt få viltolyckor i Stockholm

Föga förvånande är det Stockholms län, med ett stort antal fordon som i huvudsak trafikerar urbana väglag, som har minst antal viltolyckor i fårhållande till antal forden, med 2,5 viltolyckor per 1000 bilar. Hittills i år är ligger snittet i Sverige på 6,7 viltolyckor per 1000 bilar.

Antalet viltolyckor ökar

Jämfört med samma period (årets tre första kvartal) året innan har antalet viltolyckor på nationell basis ökat med 5 procent till omkring 30 000 viltolyckor. Mest dramatisk ökning är trafikolyckor med vildsvin som ökat med hela 84 procent till 2 270 stycken, enligt Nationella Viltolycksrådet statistik.

 

Stor oro för viltolyckor

Enligt If:s undersökning är sex av tio svenskar rädda eller mycket rädda för att krocka med vilda djur. Detta i synnerhet i bilfkörning nattetid under årets mörka månader.

Fler älgar och viltsvin orsak till viltolyckor

Antalt viltolyckor fortsätter att orsaka stora problem i landet. I södra Sverige beror ökningen till stor del på en växande älgstam, men även ökningen av antalet vildsvinsolyckor är oroende. När det är mörkt ute måste man vara på sin vakt och justera hastigheten när man är ute i viltdrabbade vägar.

Trafikolyckor med vilt kostamt

Enligt If:s beräkningar ger en krock med en älg skador på bilen för cirka 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för omkring 40 000 kronor. Kollision med rådjur beräknas ge skador för närmare 15 000 kronor.

Älgolyckorna farligast

Majoriteten av  viltolyckora orsakar bara materiella skador, men älgkrockarna, under 2011 totalt 5 994 stycken, är däremot alltid farliga. I Västerbotten och Norrbotten står älgolyckorna för majoriteten av alla viltolyckor.

Tips vid viltolycka

  •  Sätt ut varningstriangel
  • Stanna och märk ut olycksplatsen med ett plastband alternativt Viltolycksrådets  speciella remsa.
  • Kontakta alltid polisen på 112 och uppge var du befinner dig. Den som kolliderar med vilt har anmälningsplikt. Gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
  • Skicka in en anmälan till ditt försäkringsbolag vid fordonsskada.

Olycksrisk januari-september 2012 (2011 inom parentes):

1 (1) Kalmar 18,2 olyckor per 1000 bilar
2 (2) Kronoberg 18,1
3 (3) Värmland 11,9
4 (7) Södermanland 10,5
5 (6) Blekinge 9,9
6 (5) Jämtland 9,6
7 (8) Dalarna 8,9
8 (4) Jönköping 8,4
9 (9) Uppsala 8,1
10 (10) Örebro 7,
11 (11) Östergötland 7,4
12 (12) Halland 6,2
13 (15) Skåne 6,1
14 (13) Västmanland 5,7
15 (14) Västra Götaland 5,1
16 (17) Västernorrland 4,
17 (20) Gotland 4,1
18 (16) Gävleborg 3,8
19 (18) Västerbotten 3,7
20 (19) Norrbotten 2,9
21 (21) Stockholms län 2,5

Källa: Försäkringsbolaget If, Älsgskadefonden, Trafikverket, Nationella Viltolycksrådet